DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 88     <-- 88 -->        PDF

sadnica. Dimenzije jama, odstojanje, rastojanje i dnevni kapacitet kao
ranije godine.


1930. god. počinju radovi pod rukovodstvom Kraljevske Banske
Uprave. Radovi se u Kičevu odlikuju tim što su dimenzije jama povećane
i što se prethodno iskopavaju jame, a potom sadi. Jame su kopane
u dimenzijama 70 cm. širine i 50 cm. dubine na razmaku 2 sa 2% m.


Na Krasti kopane su jame u novembru mesecu 1930. god. Krajem
novembra 1930. god. i sredinom januara 1931. god. zasađeno je 7.451
četvorogodišnjih, 8.041 trogodišnjih i 118 dvogodišnjih sadnica. Na Krušinu
su jame kopane u novembru a sadnja je izvršena krajem novembra
1930. god. i od sredine do kraja januara 1931. g. Zasađeno je 9.245 četvorogodišnjih,
4.940 tro- i 140 dvogodišnjih sadnica. Od četvorogodišnjih
sadnica 91 su bile pikirane.


U proleće 1931. god. na Krušinu, u već regenerisanom delu goleti
i obližnjoj državnoj šumi zakržljalog blagunja i cera, zasađeno je 14.000
četvorogodišnjih sadnica (koje su nastupile 5 god.). Kopanje jama izvršeno
je od 15. do 25. marta, a sadnja od 25. do 30. marta 1931. god.


1931 ./32. god. Rađeno je na Krušinu i na Krasti. Na Krušinu su iskopane
jame od 9. do 18. novembra 1931. god., dimenzija 40/30 do 50/40
cm. u približnom razmaku od 2 do 2% metra. Kod kopanja jama gledalo
se više na iskorišćavanje mestimično povoljnijih uslova (bolja dubina
zemljišta, zaklonutost od sunca iza džbuna i t. d.) nego na striktno održavanje
odstojanja i rastojanja. Sadnja je izvršena 8 i 9 januara i 15 i


17. marta 1932. god. a zasađeno je 12.300 trogodišnjih pikiranih i 4.100
četvorogodišnjih pikiranih sadnica. Na Krasti su jame iskopane od 18
do 21. novembra 1931. god. u dimenzijama od 40 do 50 cm širine i 40 do
50 cm dubine. Sadnja je izvršena od 3. do 13. aprila 1932. god. Zasađeno
je 3.670 trogodišnjih pikiranih i 2.500 četvorogodišnjih pikiranih sadnica.
Pored ovoga je zasađeno 2.600 trogodišnjih pikiranih sadnica crnog bora
iz šumskog rasadnika u Bitolju koji je na nadmorskoj visini od 570
metara.
1932. god. U zimu vršeno je pošumljavanje na Krasti. Popunjavao
se onaj; deo starijih kultura, koji nije ranije dao uspeha. Od 20. do 25.
decembra zasađeno je 9.850 dvogodišnjih nepikiranih sadnica. Jame su
bile dimenzija 40/30 do 50/40 cm., a iskopane su u već postojeće, u kojima
se bor sasušio.


Ode u hronološkom redu izlaganja radova nije naročito naglašeno,
pod proljetnjom sadnjom ima da se podrazume kraj marta i početak
aprila, a pod jesenjom novembar mesec.


g) Uspesi u pojedinim godinama i sadašnji. Od sadnje iz 1925. god.
nemamo danas nijedan primerak. Već u leto iste godine sve su sadnice
izginule. S obzirom na tehniku rada i starost sadnica ´(one su tek nastupile
2. god.) tome se i nemamo čuditi. Same sadnice bile su vrlo slabe,
tanke i nerazvijene. Ovo naročito s toga, što je seme u lejama sejano
sasvim gusto, a mlade su se biljke razvijale u semeništu bez ikakve intervencije.
U doba sadnje vreme je bilo sunčano vedro i vetrovito. Suma
vodenih taloga u toj (t. j . 1925.) godini bila je 642 mm. U V, Vi, VII
mesecu bilo je 106 mm. taloga, a u VIII 0 mm.


Dvogodišnji crni bor (koji je tada ulazio u 3. god.) iz 1926. god.
uspeo je prve godine sa 75%, a danas ga ima 65%. Jednogodišnji bor iz
te godine bio je iste sudbine kao i onaj iz 1925. god. Sadnice su direktno
vađene iz semeništa, ali je kod dvogodišnjih sadnica 1925. god. izvršena


214