DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 87     <-- 87 -->        PDF

vegetacije 21.0°. I ako se ovi poslednji podaci ne osnivaju na posmatranjima
u Kičevu, oni se mogu uzeti kao približno tačni.


Sa svoje strane prikupio sam sledeće podatke o vodenim talozima:


Prema posmatranju kišomerne stanice u Kičevu u godini 1925,
1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932 i 1933 prosečni godišnji talog iznosi
619 mm. i on oscilira sa pozitivnom amplitudom do 25%i (1931. god.), a
sa negativnom amplitudom do 48% (1928. god.). Prosečni vodeni taloži
u V, VI, VII mesecu zajedno iznose 128,6 mm i osciliraju na više sa maks.
92% (1926. god.), a na niže sa maks. 34%´ (1928. god.). Prosečni vodeni
talog u VIII. mesecu je 6,9 mm. sa najvećom pozitivnom amplitudom 227%
(1927. god.) i negativnom 100% (1925. i 1928. god.).


Temperaturne oscilacije su dosta osetne, kako u toku dana tako
i u pojedinim godišnjim dobama. Za toplih letnih dana razlika između
maksimalne i minimalne dnevne temperature prelazi 20°. Maksimalna
godišnja temperatura biće oko 35°, a minimalna oko 21°.


Vazdušne struje u glavnom su povoljne. Vetrova stalnijeg i trajnijeg
karaktera nema niti su vetrovi osetnih jačina. Hladniji vetrovi dolaze
iz 4. kvadranta, a topliji iz drugog.


v) Hronološki red radova na pošumljavanju sa crnim borom. 1924.
god. u proleće osnovan je rasadnik do same goleti >Krušino« na nadmorskoj
visini od 825 metara. Crni bor, koji je upotrebljen na pošumljavanju
goleti u Kičevu, proizveden je u tom rasadniku. U koliko je upotrebljen
crni bor iz nekog drugog rasadnika, naznačeno je u samom
izlaganju hronološkog reda radova. Seme, iz koga je proizveden crni bor,
sve do 1931. god. dobavljano je preko firme Fruktus iz Ljubljane, a ono
za sejanje 1932. i 1933. god. sakupljeno je u režiji u šumama Porečkog
crnog bora, posebno iz seoskih šuma sela Taževa u srezu Porečkom sa
nadmorske visine od 900 do 1100 metara.


Prvo pošumljavanje počelo je 1925. godine. Tada je u proleće zasađeno
13.000 jednogodišnjih crnoborovih sadnica. Sađeno je pod motiku
u jame 20 cm. širine i 15 cm. dubine, u redovima na jedan metar
odstojanja i jedan metar rastojanja sa dnevnim kapacitetom 1 radenika
od 150 sadnica.


1926. god. U proleće zasađeno je 7.000 jednogodišnjih i 13.500 dvogodišnjih
sadnica. Sadilo se u rupe širine 30 cm. dubine 20 cm. U odstojanju
i rastojanju od 1 metra sa kapacitetom 1 radenika dnevno sa
70 sadnica.


1927. god. Radilo se i u proleće i u jesen i na obe goleti t. j . na
Krušinom i na Krasti. Ranije dve godine rađeno je samo na Krušinom.
U proleće zasađeno je 1.600 trogodišnjih pikiranih sadnica i 27.480 trogodišnjih
nepikiranih sadnica na obe goleti. U jesen je zasađeno samo
na Krušinom 13.700 trogodišnjih pikiranih sadnica. Jame su bile istih
dimenzija kao 1926. god., odstojanje i rastojanje 2 m., dnevni kapacitet
1 radenika 70 sadnica.


1928. god. U proleće zasađeno je na Krušinu 29.080 trogodišnjih
sadnica; dimenzije jama, odstojanje i rastojanje i kapacitet radenika kao
1927. god.


1929. god. U proleće i u jesen nije rađeno usled pomanjkanja
kredita.


1929./30. god. Od decembra meseca 1929. god. do marta 1930. god.
zasađeno je na Krušinu 10.706 dvogodišnjih sadnica i 7.155 četverogodišnjih
pikiranih sadnica. Na Krasti - Ilinica zasađeno je 7.338 trogodišnjih


213