DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 86     <-- 86 -->        PDF

nose. Zemljište je u glavnom suvo, bar u letnje doba. Zimi i posle oborina
mokro je i ljepljivo. Još 1912. god. na ovoj goleti je rasla hrastova šuma,
koja je posle sasečena, a njena regeneracija nije dopuštena neprekidnom
i neracionalnom sečom, brstom, popašom i vađenjem panjeva. Od biljne
vegetacije imamo na goleti hrast (pojavio se pošto je golet stavljena pod
zabranu), smreku, kupinu, šipak, poneki glog i diroku. Na ogolelom delu
(levo od potoka) ima dosta papradi. Trava je bujna na celoj goleti.


»Krasta-Ilinica« nalazi se odmah do Kičeva, istočno od njega. Ona
se strmo ruši u korito Zajaške reke kao poslednja padina severozapadne
kose »Velike - Korije«, jugoistočnog ogranka masiva Pesjak - čelojica Dobra
voda. Qolet je u konfigurativnom pogledu dosta jednostavna. Od
jasno stenama oivičenog grebena, sa juga i severa ograničena dolinama
suvih potoka, ona se dosta jednomerno spušta u Zajašku reku. Taj ravnomerni
pad prekinut je u sredini goleti blažim nagibom, na kome se danas
nalazi jedna hrastova izdanačka´ sastojina oko 10 ha. površine. I ova
golet je prosečena jarugama, ali su ove duže i rede. Nagib je prosečan
35°, a kreće se između 25° i 80°. Ekspozicija je u glavnom severozapadna
i severna, a manji deo (Ilinica) je jugozapadne ekspozicije. Gornji deo
leži na trijanskom krečnjaku, dok srednji i donji deo goleti menja podlogu;
redaju se naslage škriljevca i krečnjaka. Ipak je pretežniji deo
goleti na krečnjaku. Podloga svugde izbija na površinu i kako ie teren
ogoljen i pod velikim nagibom, on je zasut odlomcima stena i kamenjem.
Nadmorska visina je od 610 do 880 metara. Sem na pojedinim mestima,
naročito u severnom delu goleti, o zemjištu kao zasebnoj pedološkoj tvorevini
ne može biti govora. Zemljište u glavnom skeletno i procesi stvaranja
zemljišta odigravaju se mestimično, u zavisnosti od pogodnosti
mikroreljefa. U glavnom je tu aluvijum pomešan sa dispersidima stena,
od peskovitih do kamenih dimenzija, koji su ovamo dospeli silom gravitacije.
U stvari je ovde ranije bilo zemljište, no po nestanku šumske vegetacije
teren se ogolio, a tom ogolićenju doprinele su orografske i topografske
prilike same goleti .Mestimično, naročito u severnom delu goleti,
primetni su procesi rubifikacije (podloga je tu krečnjak). Od šumske
vegetacije na goleti imamo hrast, beli grab, crnograbić, raznih glogova,
kupina i diroka. Travni pokrivač je dosta slab i redak. Od zeljastih biljaka
češći je kukurek.


b) Klimatske prilike. U Kičevu je samo kišomerna stanica i to od
1923. godine. Svi potrebni elementi klime nisu se dakle mogli sistematski
zabeležiti, a da bi se dao sastaviti bilten klime. Najbolje podatke o klimi
u Kičevu naćićemo u knjizi »Šume i Šumarstvo našeg juga« od inž. Ljubomira
Markovića. Podatci su po navodu pisca uzeti iz knjige »Novo
vinogradarstvo« od inž. Milutina Stojanovića. Prema pomenutoj knjizi
Kičevo ulazi u Jegejsko-istočnu klimu, zapadni pojas, a po! režimu kiša
u Ohridsko-pološki režim.1 U toku od pet godina posmatranja dobiveni
su sledeći meteorološki podatci. Nadmorska visina kišomerne stanice
607 metara. Srednji godišnji vodeni talog 607 mm. Procenat vegetacionog
taloga od godišnjih 46. Raspored vodenih taloga u procentima:
zima 31.1, proleće 26.5, leto 14.0, jesen 28.4, prema tablici kišnih i toplotnih
promena s obzirom na nadmorsku visinu goleti, godišnja relativna
vlažnost zraka je 68, srednja temperatura: godišnja 11.6°, a za 7 meseci


1 Detaljnije o klimi vidi u samoj knjizi od strane 23 do strane 31, koja se može
dobiti kod pisca: Kraljevska Banska Uprava — Skoplje.


212