DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Inž. BRANISLAV ŠIKIĆ (KIČEVO):


POŠUMLJAVANJE SA CRNIM BOROM U
VEZI SA OPITIMA, S NAROČITIM OBZIROM
NA POŠUMLJAVANJE U KIČEVU


(LES RECHERCHES SUR LE REBOISEMENT AVEC LE PIN
NOIR AUX ENVIRONS DE KIČEVO)


Uvod.


U Južnoj Srbiji se goleti pošumljavaju u glavnom od 1920. god.
Od toga vremena upotrebljava se i crni bor u pošumljavanju. Ipak nemamo
kultura crnog bora starijih od 10 godina. To što se danas nalazi
u životu po neki primerak crnog bora stariji od 10 godina, ne svedoči


o umesnosti njegove primene na pošumljavanju goleti niti pak o nekom
smišljenom i planskom radu na pošumljavanju. Odbijemo li dve do tri
godine na starost sadnica, onda stoji, da postojeće kulture potiču iz
1926. godine.
Meni nije poznato, gde i koliko tih kultura ima, ali je danas svakom
šumaru Južne Srbije poznata takva kultura u srczu Kičevskom, na mestu
zv. Krušino.


Mladih kultura imamo mnogo više, a naiviše iz godine 1930/31. i
1932.


U Kičevu imamo kultura i iz 1929. i 1930. godine; radilo se sa crnim
borom također 1925., 1926., 1927. i 1928. god. Prema tome u Kičevu postoji
izvestan kontinuitet u radu na pošumljavanju sa crnim borom, koga
u drugim mestima Južne Srbije nema. Govoreći dakle o pošumljavanju
sa crnim borom u Južnoj Srbiji treba imati naročitog obzira na radove
u Kičevu.


U Južnoj Srbiji počelo se sa pošumljavanjem zato, što je bilo i ima
mnogo goleti, a u početku se imalo i dosta materijalnih sredstava.


Radovima na pošumljavanju nisu prethodile nikakve predradnje,
koje bi istraživanjima dale kriterijum o primeni pojedinih vrsta drveća
u pošumljavanju goleti. Jedan od najglavnijih uzroka tome je svakako
činjenica, da u to doba gotovo i nije bilo školovanih i, pošumljavanju
vičnih šumarskih stručnjaka u Južnoj Srbiji. U skladu s time nije postojalo
niti oganizacije niti plana u radu na pošumljavanju. Tek individualna
sposobnost i stručnost retkih pojedinaca nije bila dovoljna, da daje vidnije
rezultate, to pre što je delovanje tih pojedinaca bilo obično kratkotrajno,
s obzirom na česta politička premeštavanja. Jedino gde su takvi pojedinci,
srećom ostajali poduže vremena, mogao se opaziti po neki uspeh,
a taj je slučaj bio u Kičevu.


Crni je bor izašao na goleti Južne Srbije prosto zato, što spada u
euritope ili bolje reći zbog pogrešnog shvatanja toga pojma. Ponešto
je dakako uticao na njegov izbor opšti dobar rezultat pošumljavanja
goleti sa crnim borom, koji je postignut u drugim krajevima naše zemlje


210