DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 79     <-- 79 -->        PDF

snimak (si. 4.). Kao što se vidi, nismo mi ovde na granici vegetacije.
Molika još može da ide u visinu preko 2.000 metara ne plašeći se surove
klime, ali je čovek radi pašnjaka istiskuje ne dajući joj vrednost s obzirom
na njenu udaljenost od saobraćaja. I ovaj je snimak iz DečanskoJuničke
šume.


Kao što se vidi, molika je jedan snažni prestavnik četinara na teritoriji
ove Direkcije i nalazi se i južno od Šare i severno od nje, na Peristeru
južno, a na Dečansko-Juničkoj planini, Prokletiji i dr. severno.


SI. 4.


3. Pošumljavanje planine Baba-Sač-Strmor i Buševe planine.
Ovaj kompleks ima 5.180 hektara, a od toga ima 1.350 hektara
goline. Ova je golina prestavljena površinom goleti od 797 hektara,
čistine sa nešto prorašća od 314 hektara, šume sa nedovoljnim obrastom
od 130 hektara i čistinom nastalom od ranijeg ziračenja 91 hektar. Površina
od 797 hektara u glavnom nas interesira, jer ona je stvarna golet. Pod
terminom »goleti« zamišljamo teren kamenite podloge sa vrlo tankim
slojem zemljišta, sa retkim prisustvom šiblja, sa slabim obrastom trave,
osim toga površine, koje nemaju niti zemljišta niti šiblja niti trave.
Odmah se vidi, da su to teška zemljišta za pošumljavanje.


205