DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ramenât na Peristeru. To rede, pojedinačno, javljanje navodi nas na
misao, da ona iskorišćava svoj mikroreljef. Ne dostaju nam za sada još
klimatski podaci, sa kojima bi mogli da damo više objašnjenja o ovoj
vrsti na Peristeru.


Donosimo ovde i nekoliko fotografija za moliku u DečanskoJuničkim
šumama. Slika 2. pokazuje nam habitus i račvanje molika osamljenih
blizu granice šumske zone na nadmorskoj visini od 2.000 metara
na mestu zv. Prilepski stanovi iznad 12 odelenja ovde sada uređene šume.
Snimak je dobijen ljubaznošću inžinjera Bojica.


Mi ovde vidimo snažno razvijene molike, čiji habitus pokazuje otpornost
prema klimatskom stanju na ovim visinama; vidimo pojedinačne


SI. 3.


primerke i dokaz njihove vitalnosti individualne. Oko ovih snažnih primeraka
vidimo uticaj čoveka, koji ih seče, da bi suvatsku zonu na dole
proširio.


Prirodna je stvar, da je održanje ovih molika na jakom vetru jedne
tako surove klime moguće blagodareći i vrlo snažnom korenu stvojstvenom
ovoj vrsti.


Slika 3 pokazuje nam takode suzbijanje molike od strane čoveka
radi proširivanja suvata, a na nadmorskoj visini od 1.900—2.000 metara
u istoj šumi kao gore, ali iznad 13 odelenja te šume, za koju je izrađen
privredni plan. Ovde je jedan masiv u gušćem sklopu. Situacija terena
pokazuje, da je taj masiv iskoristio pogodnije zemljište. Na nadmorskoj
visini od 2020 metara, na mestu zvanom Prilepski stanovi, sa izrazitom
slikom devastacije radi stvaranja i proširivanja suvata, donosimo još jedan


204