DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 77     <-- 77 -->        PDF

i sejanjem znajući za onu izreku: da niko ne može tako obilno i uspešno
da seje kao priroda. Ali mi nećemo raditi na većoj površini. Sejanje ćemo
izvršiti bilo sejanjem po celoj površini, bilo sejanjem u prugama dotično
u rupama. Oranje i sejanje na celoj površini moguće je kod ravnog i plodnijeg
terena. Kod nagiba radicemo u prugama. Oraćese u prugama, u
koliko dopušta strmenitost terena kao i kamenita podloga. Oranje u prugama
vrši se ovako: poore se;´ nekoliko brazda, obično pet (jedna do
druge). Na 3 do 5 metra daljine opet se ore jedna druga pruga od 5
brazda. Brazde su u horizontalama. Između pruga ostavi se teren sa


SI. 2.


travom i šibljem, da bi čuvao od vododerina. Sejanje u rupama izvodi se
gde je nagib terena veći, te je rad sa oranjem nemoguć. Osim toga se
na kamenitim mestima kopanjem rupa može racionalnije da iskoristi
mikroreljef. Kako smo napred rekli, sejaće se stratifikovano seme. Radi
prakse i iskustva radicemo na raznim tačkama Peristera pod raznim
klimatskim prilikama, u raznim sredinama i sa raznim vrstama pored
molike.


U gornjoj granici rasprostiranja molike na Peristeru primećuje se
njen kržljaviji habitus i redi obrast što je interesantno po njen tempe


ro.?