DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 75     <-- 75 -->        PDF

I


molike i podmladak takav kakav je. Da molika traži sunce, dokaz nam
je jedan mlad masiv, koji se pruža odmah pored spomenutoga polja, a
na području 26 a), gde je čistina i gde smo osnovali rasadnik. Uopšte
gledajući na solidnost stabala možemo biti zadovoljni sa molikom. Slika


1. prikazuje nam je. Snimak je izvršen na mestu zvanom Begova česma
na Peristeru, a na nadmorskoj visini od 1.500 metara.
SI. 1.


Nigde više ne oseća se potreba intervencije čoveka u regulisanju
prirodnih sila, kao što je ona neminovna ovde, gde se vrste nalaze u
svojim granicama rasprostiranja i gde su radi toga one najosetljivije.
Kod mnogih čistina dovoljno je u nekoliko, ma i najmanjim riljanjem,
razbiti sklop travne formacije. Imali smo prilike da vidimo, da molika
rede i teško osvaja terene, gde je gust sklop trave kao i obrast. Može
da se kaže, da njoj smeta kamenito zemljište i onaj teren, u kome ne
može semenka da dopre do zemljišta za svoj dalji razvoj.


Potrebno je umanjiti i obrast trave i tim najmanjim sretstvima
omogućiti dolazak molike. U masivima potrebno je što više šeći i pustiti
svetlost u sastojinu. U utrinama treba zabraniti kretanje stoke. Ali kao
i svuda, dejstvo čoveka na prirodne sile ima svoju granicu. Zemljište i
klima jesu faktori, koji su bar pri prvim drvnim produkcijama nezavisni
od čoveka.


201