DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 71     <-- 71 -->        PDF

što je utrošeno za sve ranije vreme. Ranije je utrošeno 148.383 dinara.


Ekspoze budžeta za 1934./35. godinu predviđa još veće radove. Razlog


su tome izmenjene prilike u pogledu uređenja šuma, rešenja svojine,


´Organizacije službe i t. d. Treba ukupno, prema programima privrednih


planova za uređene šume, pošumiti godišnje 170 nektara. Međutim to su


izdaci preko naše finansiske moći. Zato se neće raditi u tome obimu, već


koliko je to finansiski moguće. Rukovodeći se prirodnim oso


binama zemljišta i prorašća u svojim, šumama Direk


cija mnogo veću pažnju obraća pošuml javan ju pri


rodnim putem: stavljanjem pod zabranu i obnovom šume


resurekcionom sečom. To je program, kojeg se držimo iz mnogih raz


loga. Stavljeno je pod zabranu oko 2.000 hektara.


Za vreme dok radimo na veštačkom pošumljavanju, želimo da do


bijemo što više podataka, koji će nam poslužiti za naše buduće radove.


OPAŽANJA I ISKUSTVA.


1. Pošumljavanje u državnoj šumi Straža.
Ma kako da smo oskudni u iskustvima u veštačkom pošumljavanju
u državnim šumama, ipak dosadašnji podaci služe nam dobro za ocenjivanje
primene specifičnih načina za pošumljavanje. Kako smo najviše
radili u Straži, to tamo ´imamo i najviše podataka. Na dan 4. oktobra
1933. godine, analizirajući priraste (visinske), kod ranije zasađenih biljaka
od raznih vrsta dobijeni su sledeći podaci:


Mlada sastojina belog bora zasađenog s proleća u 1929. godini.
Istočna ekspozicija, na škriljcu. Zemljište — u pogledu dubine privrednog
sloja, rastresitosti i vlage — povoljno. Nadmorska visina oko 1000 metara.
Jedan primerak, koji se približava srednjem stablu odnosno srednjoj
biljci u ovoj sastojini, daje ove podatke o godišnjem priraštaju. Odnegovana
je u rasadniku Straži. Seme je posejano s proleća u 1926. godini.
U istoj godini visinski prirast je bio 4 cm., u 1927. godini 7 cm., u 1928.
godini 12 cm.


S proleća 1929. godine biljka je ´izvađena iz rasadnika i ovde zasađena.
Prirast u toj godini, razume se zbog presađivanja, morao je da
bude manji. Otuda


u 1929. godini prirast je bio 10 cm.


„ 1930. „ „ „ „ 26 „


„ 1931. 35 „


,, 1.... ,, ,, „ ,, Lo ,,
1913 47
Individualne osobine jako su izražene. Tokom 8 godina težnja je
ka izjednačenju.


Na mestu zv. Bogojeva njiva sađen je beli bor u aprilu 1930. godine.
Pregledana je jedna biljka, koja je radi daljeg osmatranja dobro zebeležena.
Danas ima 7 godina. Iz rasadnika je izvađena u doba njene pune
3 godine. Ukupni priraštaj u rasadniku ima 17 cm. U 1930. godini, dakle
na kraju vegetacije, prirast je bio 7 cm. U drugoj godini u kulturi priraslo
je 9 cm., u 3 godirii 10 cm., a u 4 godini (i to u kalendarskoj 1933.) njen
godišnji priraštaj iznosi 21 cm. Ovaj primerak sa ostalim sadnicama
nalazi se na škriljcu, na humoznoj peskovitoj ilovači u rahelovom tlu,


dubokom i dobrom. Nagib 25°. Ekspozicija severo-zapadna. Nadmorska
197