DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 69     <-- 69 -->        PDF

stranstvu u drž. šumama mestimično imamo i neplodnih zemljišta. To
su obično kamenita zemljišta češće krečnih formacija sa horizontalnim
naslagama, mestimično ispunjenih rupama po površini. Ove su rupe
postale delovanjem vode i biljnih organizama. Ili su to silikatne ploče,
koje vire po površini zemljišta, ili su pak naslage kamenja od rastočenih
lavina, koje napr. često sretamo na Peristeru. Ukupno čistina odnosno
golina u drž. šumama na teritoriji ove direkcije izgleda da ima oko


40.000 hektara. Ma kako da je ta površina velika, ona nam ne preti,
jer se ne nalazi cela u jednom kompleksu, već u bezbroij delova.
Od ovoga se izuzimaju Suha planina i Žeden, gde imamo nešto
jače prostranstvo golina. No i te goline u stvari mnogo ne prete narodnoj
privredi. Kada se uzme u obzir da državnih šuma ima 350.000 hektara
bez suvata, onda ovih 40.000 goleti ne prestavljaju tako važnu činjenicu.
Procenat šume u drž. šumama je 88.6 i on je dovoljan. Ako uzmemo u
obzir, da ni te goline nisu formalno golet, već da većim delom imaju
svoj, biljni pokrivač, i ako nepotpun, da čak imaju i šiblje, pa da su
sklone da se pretvore u bliže vreme i u šikare kao prelazni stadijum
između golina i šume, onda možemo biti optimiste kao sopstvenici takvih
zemljišta, to pre što naši susedi (sopstvenici nedržavnih šuma) imaju
mnogo gori položaj. Kod njih na 1,270.000 hektara ukupnog šumskog
zemljišta dolazi 250.000 hektara golina. Oni dakle imaju 80,47^ zemljišta
pod šumom i 19,6% goleti, dok kod nas (u drž. šumama) ima 88.6%´
pod šumom i 11,4% goleti. Pored toga njihove su goline prestavljene
terenom, može se kazati, u 20% bez svake vegetacije, gde se pre svakih
radova na pošumljavanju mora raditi na prethodnom zatravnjivanju, i to
kako radi sprečavanja dalje erozije kod bujičnih područja tako i radi
pripreme zemljišta u pogledu hranljivosti. Možda bi kod mnogih terena
oni morali da zasejavaju trave, pa i ovas ili drugo, kako bi, razlaganjem
hranljivih materija uticajem vode i dr., bogatili svoja zemljišta. A to
nama na drž. zemljištima nije potrebno.


PROGRAM POŠUMLJAVANJA U DRŽAVNIM ŠUMAMA.


Iz napred opisanoga vidimo, da se državne šume nalaze u šumskoj
zoni planinskog karaktera. Više te zone nalazi se zona suvata, a ispod
šumske zone planinskog karaktera nalazi se zona brdskog karaktera i
ispod nje zona kotlina, tako zvana poljska zona. S obzirom na klimu naše
državne šume nalaze se u vrlo povoljnom položaju u odnosu prema
donjim zonama. Povoljna pošumljenost i opšte stanje državnih šuma,
kako u pogledu bogatstva vrsta tako i u pogledu ogrevne i tehničke
vrednosti drveta, zadovoljavaju. Oskudica dobrih šuma u zoni brdskog
karaktera i potpuna oskudica šuma u zoni poljskog karaktera utiču na
javno mišljenje i omogućavaju rad na pošumljavanju u tim dvema zonama.
Rad na pošumljavanju u planinsko-šumskoj zoni čekao je da dođe
na svoj red. To je zahtev vremena i na svome je mestu. Velike površine
golina i prave goleti bile su predmetom prvih razmišljanja, prve brige
okolnog stanovništva i merodavnih. Te se prostrane goleti šire pored
Vardara, Bregalnice i u Pelagoniji, gde imamo železnički i drugi saobraćaj.
Uticaj mediteranske klime uz Vardar i na njegov neposredni sliv,
modificiran akcijom srednjo-evropske klime, u kojoj se i naročito ističe
vetar vardarac, koji se^ spušta od Skopske crne gore niz Vardar ka
Devđeliji, imao je za dejstvo, da se stvori jedna gola zona sa skinutim


195