DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Tabela 8.


Vrste
drveća


Bagrem


Amerikanski
jasen


Gledičija


Javor
(negundo)


Brest


Svega


Datum
inventara


15. VII. 1933
5. XI. 1933
15. VII. 1933
5. XI. 1933
16. VII. 1933
5. XI. 1933
15. VII. 1933
5. XI. 1933
15. VII. 1933
5. XI. 1933
15- VII. 1933


5. XI. 1933
Pregled dela 6.


kategorija


O


Ö


I i . III IV


1 i


1


sadnica


> .


kategorija
I . III IV rt


>


u procentima TJ1


404 322 103 47 46.1 37.9 11.7 4.3 53.9
876
530 167 154 25 60.5 19.0 17.6 2.9 39.5
62 12 77 45 31.6 62 39.2 23.0 68.4
196
96 15 49 36 49.0 7.6 25.0 18-4 51.0
18 78 20 17 14.3 58.7 15.0 12.0 85.3
133
53 49 23 8 39.9 36.9 17.2 6.0 60.1
107 4 1 95.5 3.6 0.9 4.5
112
108 2 2 96.4 1.8 1.8 3.6
13 6 1 65.0 30.0 5.0 35.0
20
14 3 3 70.0 15.0 15.0 30.0
604 422 201 110 45.2 31.6 15.0 8.2 54.8
1337
801 236 229 71 59.8 17.6 17.1 5.5 40.2


ne uspeva da formira uspravno stablo. U zaklonu od vetra, na poroznim
i svežim zemljištima pokazuje dobar porast. Primećeno je da ima dva
varijeteta, te da je varijetet sa žućkasto-crvenkastom korom i nežnijim
listom manje otporan, dok je varijetet sa debljim i većim listom i crvenkasto-
ljubičastom korom otporniji na aridnim terenima.


B r es t |e imao neprilike sa sušom, ali kada je ta perioda prošla,
on se snašao, nastojao da se popravi i zauzme mesto, koje mu na goletima
juga pripada. On je 5. novembra bio sav u zelenom .listu.


Bel i du d je sađen u maloj količini, te se ne može donositi ni
približni sud o njemu. I ako nema gubitaka, on ne stvara stabla, već se
bokori.


Zaglavne pripomene.


Prelazeći na upoređenja metode rada, nalazimo da je sadnja u
preoranom bez jama dala najbolje rezultate u delu polja, koji je pošumljen
1933. godine. Ovo verovatno usled toga što je korenje plitko zasađeno,
te je lakše zagrejavanje preoranog tla omogućilo ranije listanje sadnica,
a dalji vodeni taloži pak omogućili prirast. Upoređenje sadnje u šančevima
sa sadnjom u jamama na delu 5 ide u prilog sadnji u jamama što
potvrđuje i deo 1. Na uspeh u šančevima imalo je dejstva slivanje materijala
— zamuljivanje usled kiša, te je izbojna moć pojedinih vrsta pod


190