DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Tabela 7. Pregled dela 5 (jame).


Kategorija Kategorija .a


o \>
Vrste Datum a >tq


.


I II III IV I II III IV


« "S os


drveća inventara


S "
tes>


i. «
sadnica 02 u procentima 02


16. VII. 1933. 165 180 144 68 29.6 32.3 25.8 12.8 70.4
Bagrem . . 557
5. XI. 1933. 195 158 136 68 35.0 28.3 23.9 12.8 .6 5.0
Amerikanski 15. VII. 1933. 163 33 75 152 19.5 10.2 23.2 47.1 80.5
jasen 323


5. XI. 1933. 145 57 148 73 13.9 17.6 45.8 22.7 86.1
15. VII. 1933. 13 45 35 28 10.7 37.2 28.9 23.2 89.3
Gleđičija 121
5. XI. 1933. 4 64 37 16 3.3 52.9 30.7 13.1 96.7
Javor 15. VII. 1933. 61 34 12 11 51.7 28.8 10.1 9.4 48.3
(negunđo) 118


5. XI. 1933. 78 22 13 5 66.1 18.7 11.0 4.2 33.9
15. VII. 1933. 1 1 — 50.0 50.0 — 500
Brest . . . 2
5. XI. 1933. 1 1 50.0 50.0 50.0 100.0
15. VII. 1933. 303 293 266 259 27.0 26.1 23.7 23.2 73-0
Svega . . , 1121
6. XI. 1933. 322 302 335 169 28.7 26.9 29.9 14.5 71.3
lepo razvijen, uspravan i otmen, ali nije mogao razviti svoju fiziološku
delatnost, te je u stvari proletnji prirast kod njega bio ništavan. Dalji
sušni meseci nisu mu dozvolili, da pojača svoje telo, te je ušao u jesen
sa već izgubljenim listom i pupovima spremljenim za zimovanje. Interesantna
je činjenica, da oko 10% zasađenog jasena nije uopšte listalo,
da od toga broja dobra polovina individua živi kako nad tako i pod
zemljom. Kod ovih sadnica koren funkcioniše. Ovome su pogodovale
jesenske kiše i blaga temperatura. Naredne ćemo godine videti, šta će
biti sa ovakvim sadnicama jasena.


Gleđičij a se pokazala stabilnom i otpornom prema suši u prvoj
periodi vegetacije. Njen jesenski prirast je dobar. Lignifikacija prirasta
je sprovedena, te nema opasnosti od smrzavanja vršnih delova. Ovo isto
vredi i za bagrem. Slabe sadnice gledičije su kod okopavanja u junu
prerezane do zemlje. To isto je učinjeno sa bagremom i javorom negunđo.
Kod sadnje nije vršeno uravnoteženje sadnica, pošto gleđičija
usled toga usporava svoj prirast u visinu i dobija oblik nagnutog slova


T. Jasen pak pušta dva jednaka izdanka, koji međusobno konkurišu, te
je prirast u visinu kod takvih individua jako usporen.
Javo r negunđ o je na delovima polja, koja su zasađena 1933.
godine, podbacio, što znači da je neotporan prema suši i niskoj temperaturi
u proleće. Kod njega je izdanačka moć jaka, ali na aridnim terenima


189