DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Tabela 6. Pregled dela 5 (šančevi).
Kategorija Kategorija .c
Vrste Datum oc
I II III IV V I II III IV ..
drveća inventara
sadnica
iai
«
u procentima >
ce


15. VII. 1933. 208 327 55 34 33.3 52.4 8.8 5.5 66.7
Bagrem . . 624
6. XI. 1933. 321 152 87 64 51.5 24.2 14.0 10:3 48.5
Amerikanski 15. VII. 1933. 102 11 65 213 26.1 2.8 16.6 54.5 73.9
jasen 391


5. XI. 1933. 136 37 118 100 34 8 9.4 30.2 25.6 65.2
15. VII. 1933. 52 102 40 69 19.8 38.8 15.2 26.2 80.2
Gledičija 263
5. XI. 1933. 79 94 60 30 30.0 35.7 22.8 11.5 70.0
Javor 15. VII. 1933. 10 4 1 2 58.8 23.5 5.9 11.3 41.2
(negundo) 17


5. XI. 1933. 12 2 3 70.6 11.8 17 6 29.4
15. VII. 1933. 10 15 5 3 30.3 45.4 15.1 9.2 69.7
Brest . . . 33
5. XI. 1933. 18 6 7 2 54.5 18.2 21.2 6.1 45.5
15. VII. 1933. 382 459 166 321 28.7 34.5 12.5 24.3 71.3
Svega . . . 1328
5. XI. 1933. 566 291 275 196 42.6 21.9 20.7 14.8 57.4
Razlike između delova oglednog polja za iste vrste sadnica su velike.
Ove razlike su pojačane kvalitetom tla i osobenim atmosferskim
prilikama, koje su vladale u 1932/33. godini.


Sumarna komparacija.


Da bi dobili sliku stanja vrsta na ćelom poliju, u tabeli 9. iznosimo
stanje celog oglednog polja po vrstama i ukupno.


Bagre m u svima delovima oglednog polja pokazuje stabilnost.
Naročito je napredan na delu »1« (sadnja iz 1932. u jamama) i na delu
»2« (sadnja iz 1933. godine u preoranom bez jama). Njegovi gubici su
bili osetni u prvom delu vegetacije, dok je u drugoj periodi gubitak malen,
a popravak individua akcentuiran. Naročito je važno podvući, da
je prirast bagrema u toku jeseni postojan i da on prestavlja 50% ukupnog
prirasta. Bagrem je pokazao jaku izbojnu moć, te je time u mnogome
obezbeđen rad na pošumljavanju sa njime. Veliki broj sadnica »slabe«
nađen sredinom jula smanjio se, delom prešao u uginule, a većim delom
u srednje. Broj srednjih je ostao isti, odnosno za onoliko koliko je sadnica
prešlo od slabih u srednje, toliko je srednjih uznapredovalo u normalne.


Ja s e n je u godini 1933. pokazao, da teško podnosi sušu, pogotovo
zimsko-proletnju, praćenu niskom temperaturom. On je došao na teren


188