DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 61     <-- 61 -->        PDF
Tabela 5. Pregled dela 4.


Kategorija Kategorija
Vrste Datum
I II III IV I II III IV oj


S, .


drveća inventara


>


sadnica f S u procentima


05


15. VII. 1933. 5 19 3 1 18.0 68.0 10.7 3.3 82.0
Bagrem . . 28
5. XI. 1933. 8 8 4 8 28.6 28.5 14.3 28.6 71.4
Amerikanski 15. VII. 1933-9 6 16 29.0 19.4 51.6 71.0
jasen 31


5. XI. 1933. 13 3 5 10 41.9 9.7 16.1 32.3 58-1
15. VII. 1933. 13 4 4 62.0 19.0 19.0 100.0
Gledičija 21
5. XI. 1933. 3 11 4 3 14.3 52.4 19.0 14.3 85.7
Javor 15. VII. 1933. 15 — — 100.0 — —
(negunđo) 15


5. XI. 1933. 14 1 83.4 6.6 6.6
15. VII. 1933. — 1 — — 100.0 — 100.0
Brest . . . 1
5. XI. 1933. 1 100.0 100.0
15. VII. 1933. 29 32 14 21 30.2 33.3 14.6 21.9 69.8
Svega . . . 96
5. XI. 1933. 33 24 13 21 39.6 25.0 13.5 21.9 60.4
. U tabeli 6, gde su uneseni rezultati šančeva, broj uginulih je porastao
za 50%. Broj slabih i normalnih se umanjio za račun srednjih i
uginulih.


U jamama ´(tabela 7) broj uginulih je jedva primetan u međuvremenu
juli-novembar. Slabe i srednje sadnice su se pojačale na račun normalnih.
Procenat živih je kod jama 71.3%, a kod šančeva 57.3%, što je
osetna razlika s obzirom na zajedničke uslove života, izuzev način
sadnje.


Opis i stanje dela „6".


Ovaj deo polja prestavlja pošumljavanjc sadnjom u jamama, čije
su dimenzije 70 X 60 cm, na razmaku od 2 X 2 m. Površina ovog dela
polja je 7.332 m2. Poreklo sadnica, njihov kvalitet i sadnja je kao na
delu »2«. Ovaj deo polja polazi od podnožja pa do grebena.


Broj uglinulih je (tab. 8) u porastu na račun slabih. Broj srednjih
se pojačao na račun normalnih. Na ovome delu polja prosečni je uspeh
najmanji. Ovome treba tražiti uzrok u zbijenom i posnom tlu u prvom
redu, a zatim i u ozledama, koje je stoka nanela većem delu sadnica.
Istina i na delu »5« i »1« je stoka pričinila ozlede sadnicama.


187