DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Kod svih šumskih uprava naveli smo, kakvog je bilo uspeha i ne


uspeha. Međutim nije još tačno ispitano, koliko svega ima živih biljaka.


S obzirom na važnost radova izvršenih u prvoj etapi posle oslobo


đenja južnih krajeva neophodno je potrebno, da se najbrižljivije i naj


marljivije ispitaju svi objekti. Mora se tačno ustanoviti, kakav je uspeh


postignut i kako se razvijaju one sadnice, koje su ostale u životu posle


tolikog pomora zasađenih biljaka.


Kao što se iz ovoga pregleda vidi, pošumljavana površina iznosi
413 hektara. Danas možda nema svega 30—40 hektara prosečno uspele
kulture. Možda je i to mnogo. U svakom slučaju bili bismo neobično
srećni, ako bi nas stvarnost demantovala. To ostaje da se utvrdi u toku
1934. godine. Ono što će biti objavljeno o uspehu-rada na pošumljavanju,
kad se svaki objekat bude detaljno pregledao, smatraće se kao dopuna
referata.


Podatke o broju sadnica i o utrošenom novcu uzeli smo iz desetgodišnjih
povremenih izveštaja, koji se nalaze u arhivi Direkcije Šuma
u Skoplju. Za neku upravu možda ima i manjih grešaka, no to ne menja
mnogo krajnji rezultat i krajnju cifru ni u pogledu sadnica ni u pogledu
utrošenog novca na ćelom radnom području.


Pregled radova na pošumljavanju i osnivanju rasadnika izneli smo
za svaku upravu posebno, da bi oni, koji će docnije raditi, znali šta je
pre njih bilo. Drugo je pitanje, kakav je i zašto je takav bio taj rad!
To pitanje ne spada, strogo uzev, u čisto stručnu kritiku rada! Ima tu
mnogo drugih činjenica, zbog kojih nije uspeo jedan stručni rad, koji je
od velike važnosti za narodnu privredu ovoga kraja!


Treba li evocirati sećanje na one uspomene, kad je šumarsko
osoblje u Južnoj Srbiji bilo na užasnoj vetrometini ondašnjih partiskopolitičkih
prilika? Nestalnost šumarskog osoblja i česti premeštaji ne
mogu se pripisati u stručnu nesposobnost onima, koji su u ono vreme
radili u ovim krajevima. Nije trebalo pristupiti radovima bez prethodnog
sistematskog plana, no i taj plan ne bi mnogo vredeo pri onakvoj personalnoj
politici.


Dok su šumarska nadleštva na severu države bila puna stručnog
personala, dotle su u Južnoj Srbiji šumarski stručnjaci bili, i pored malog
broja, premeštani bez ikakvih obzira po interese službe. Daleko bi
nas odvelo, kad bismo sada iznosili sve te strahovite negativne strane
ondašnjih prilika.


Samo jednu okolnost da navedemo. Šumska uprava sa 100—200.000
hektara šuma i šumskog zemljišta imala je samo jednog stručnjaka sa
4—5 čuvara šuma, a imalo je da se vrši ograničavanje šuma, uprava,
nadzor, gazdovanje, administracija — i uz to fatalna nestalnost! I sve
te dužnosti bile su skoncentrisane u jednom licu. Dok na severu po dve
Direkcije nemaju 100.000 hektara šuma, a pune su šumarskih stručnjaka,
dotle je ovde samo jedna šumska uprava bila veća od mnogih starih
Direkcija. Pod takvim prilikama ne može biti govora o kakvom sistematskom
radu.


Ovo rekoh ne radi pravdanja onih, koji su vršili pošumljavanje sa
neuspehom, nego radi opomene, da stari putevi, kojima je struka išla,
nisu bili dobri i da se iz te prošlosti može izvući pouka, da je dužnost
novih generacija da traže zdrave puteve, kojima treba voditi veliku
narodnu šumsku privredu, za dobro naroda i otadžbine.


178