DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 51     <-- 51 -->        PDF

G L E D
i pošumljavanju goleti na području
vreme od 1913—1930 godine.


Poznato je, da su sve proizvedene sadnice razdeljene besplatno narodu
i ustanovama.


Inicijativom Uprave, a uz pomoć vojske izvršeno je jedno pošumljavanje
kod manastira Đurđevih Stupova i zasađeno je 12.000 sadnica
crnog bora na površini od 2 hektara. Nemamo podataka o uspehu
ovoga rada.


ZAKLJUČAK.


Po osnivanju Otseka za Šumarstvo Direkcija Šuma predala je Banskoj
Upravi 11 šumskih rasadnika sa 13.65 hektara produktivne površine
u rasadnicima, 691.220 sadnica lišćara, 784.072 sadnice četinara i 445
komada raznog alata za obrađivanje zemljišta.


177