DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 49     <-- 49 -->        PDF

v) Pregled svih radova na području Prištinske
Uprave.


1. Osnovano je pet šumskih rasadnika, od kojih danas postoji samo
onaj u Grmiji. Ostali su ukinuti 1928. godine. Ukupni troškovi iznosili su
91.909 dinara.
2. Proizvedeno je svega 2,356.950 sadnica, od kojih 874.100 lišćara
i 1,482.850 četinara.
3. Zasađeno je 38.211 sadnica lišćara i 204.125 četinara.
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 45 hektara sa ukupnim
troškom od 90.975 dinara.
5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na pošumljavanju iznose
182.884 dinara.
6. Razdeljeno je besplatno narodu i ustanovama 835.889 sadnica,
a od 1,278.725 četinarskih sadnica nešto je iskorišćeno, dok je najveći
deo ostao u rasadnicima i prestareo.
Uspeh na pošumljavanju neznatan. Na Golešu nema uspeha. Za
kulturu crnog bora u Gošici nemamo podataka.


12. Šumska Uprava u Kos. Mitrovici.
a) Šumski rasadnici.
Rasadnik u Kos. Mitrovici osnovan je 1913. godine na mestu Šipolje.
Površina rasadnika, obrađivana za proizvodnju sadnica, iznosila
je 0.30 hekt. Docnije je osnovan još Jedan kod Jaza u blizini Kos. Mitrovice
u površini od 0.30 hektara, a onaj u Šipolju je napušten.


b) Pošumljavanje.
Prvi radovi na pošumljavanju izvršeni su 1926. godine. Rađeno je
na Zvečanu, Bajiru i Lisičkoj´ Čuki. Na Bajiru je zasađeno 700 sadnica
bagrema i 5.000 crnoga bora i posejano je 10 kg semena crnoga´ bora.
Na Lisičkoj čuki 1 Zvečanu zasejana je površina od 3.5 hektara
semenom crnog bora, zasađeno je 12.380 sadnica bagrema, 2.120 crnoga
bora i 10.260 b. bora. Uspeh neznatan.


v) Pregled svih radova na području Kos. Mitrovačke
Uprave.


1. Osnovana su dva šumska rasadnika, od kojih ne postoji više
nijedan. Površina im je iznosila 0.60 hekt., ukupni trošak 31.010 dinara.
2. Proizvedeno je svega 511.000 sadnica, od kojih 331.000 lišćara
i 180.000 četinara.
3. Zasađeno je 13.380 sadnica lišćara i 17.380 četinara.
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 10 hektara sa ukupnim
troškom od 22.146 dinara.
13. Šumska Uprava u Peći.
Prvi šumski rasadnik osnovan je 1919., a ukinut 1928. godine. Površina
rasadnika iznosila je 0.35 hektara.
U ovom rasadniku proizvedeno je 262.250 sadnica, od kojih 114..000
četinara i 147.850 sadnica lišćara.


175