DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U šumi Straži na starom sedištu i paljevinama zasađeno je 163.000
sadnica belog bora i nešto malo crnoga bora.


Na svim ovim radovima pošumljjavanja od 1926.—1929. godine utrošeno
je 186.387 dinara. Rađeno je na površini od 50 hektara. Od ove
površine ima oko 20 hektara uspelog pošumljavanja.


v) Pregled svih radova na području tetovske uprave.


1. Osnovana su 4 šumska rasadnika, od kojih danas ima samo dva,
sa ukupnim troškom od 146.973 dinara;
2. Proizvedeno je svega 3.323.500 sadnica, od kojih 1,131.000 lišćara
i 2,192.500 četinara;
3. Zasađeno je 340.500 sadnica lišćara i 439.000 četinara;
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 50 hektara, sa ukupnim
troškom od 186.387 dinara;
5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na ipošumljavanju iznose
333. 360 dinara ;
6. Razdeljeno je besplatno narodu i ustanovama 790.500 sadnica
lišćara i nešto malo četinara. Najveći deo četinara ostao je u rasadniku,
od kojih je jedan deo predat Banskoj Upravi, a jedan je prestareo.
S obzirom na klimatske prilike na ograncima Šar-planine pošumljavanje
nije skopčano sa velikim teškoćama.
Godine 1927. izvršena su prvi put pošumljavanja pitomim kestenom
i amerikanskim belim jasenom.


11. Šumska uprava u Prištini.
a) šumski rasadnici.


Na području ove uprave bilo je 5 šumskih rasadnika. U šumi
Grmiji na Sastavcima, u Piešini na Crnom Kamenu, pod Goleš planinom
u selu Vrelu, u Gošici na srednjoj reci i kod škoie u selu Mileševu.


Ukupna površina ovih rasadnika iznosila je 1 hektar. 1 ovde nailazimo
na istu hiperprodukciju kao i kod šumske uprave u Kumanovu.
Interesantno je podvući, da smo najveći broj rasadnika imali u najšumovitijim
upravama. Rasadnici u Plešinskoj šumi i Gošici bili su nepotrebni.


b) Po š u m .. a van j e.


Pošumljavanja su vršena u Grmiji kod sela Sofalije, na Golešu, u
Gošici i kod Gnjilana u opštinskom parku.


U Grmiji zasađeno je 16.400 bagrema, 3.600 gledičije i 30.400 sadnica
crnoga bora. U šumi Gošici zasađeno je 131.975 sadnica crnoga bora.
Na Goleš planini zasađeno je 39.750 sadnica crnoga bora, 1.790 bagrema,
50 javora, 80 gledičije, 100 duda, 140 lipe, 20 leske, 10 jasena, 15 drena
i 7 sadnica divlje trešnje. Kod Gnjilana! u opštinskom parku zasađeno
je 10.000 sadnica amerikanskog belog jasena (sadnice poslate iz tetoveskog
šum. rasadnika 1927. god.), 1.000 sadnica bresta i 2.000 sadnica
crnog bora.


Pošumljavanja su vršena na površini od 45 hektara i utrošeno ie


90.975 dinara.
Vršeno je pošumljavanje kod spomenika Kosovskim junacima, ali
sa potpunim neuspehom.


174