DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 42     <-- 42 -->        PDF

b) Pošumljavanje.


Prvo pošumljavanje na području ove uprave izvršeno je 1924. godine
na muslimanskom groblju kod Kavadara i tom prilikom zasađeno
je 1.200 bagremovih sadnica. Od ove sadnje bilo je u životu 80% u toku
1927. godine. Na istom mestu zasađeno je 1925./26. godine 3.310 bagrema
i 1.165 crnog bora na površini od 5 hektara.


Na Ljubašu kod Kavadara zasađeno je 1925. godine 28.550 bagremovih
sadnica i posejano 200 kgr. hrastovog žira. Posle dve godine od
zasađenih i niklih biljčica od žira bilo je u životu 90% sadnica.


Kod Glišićke crkve zasađeno je 600 bagrema i na starom groblju
kod Marene 700 bagrema, a u blizini varošice Gradsko zasađeno je 5.000
bagrema i 1.210 crnog bora. Ovi su radovi izvršeni 1927. godine.


U toku 1928./29. godine izvršeno je pošumljavanje u blizini varošice
Gradsko na mestu zv. Ispod Lojze i zasađeno 23.510 bagremovih sadnica,
3.850 crnog jasena, 8.700 amer, belog jasena i 4.970 gledičije.


Na mestu zv. Samar u blizini Kavadara zasađeno je 15.000 bagremovih
sadnica, 10.000 crnoga jasena, 2.000 belog jasena i 1.600 gledičije.
Na starom groblju kod Negotina zasađeno je 3.900 bagrema, 600
crnog jasena i 900 gledičije.


Sadnja je vršena u šančevima, banketama i rupama. Zemljište u
banketama prekopano je na 50—´60 cm. dubine i u širini do 1—1.50 m.
Pošto je zemljište duboko, upotrcbljeni su plugovi za oranje banketa, u
kojima su na preoranoj površini kopane rupe i u njima sađene biljčice.


Površina, na kojoj je rađeno, iznosi 15 hektara, i utrošeno je 71.684
dinara.


v) Pregled1 svih radova na području k a v a d a r s k e
u prave.


1. Osnovana su dva šumska rasadnika sa ukupnim troškom od
41.019 dinara;
2. Proizvedeno je svega 669.858 sadnica, od kojih 351.858 lišćara
i 318.000 četinara;
3. Zasađeno je 114.390 sadnica lišćara i 2.375 četinara. Setvom je
posejano 200 kgr. hrastovog žira;
4. Pošumljavanje je izvršeno na površini od 22 hektara i utrošeno
71.684 dinara;
5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na pošumliavanju iznose
112.703 dinara;
6. Od proizvedenih sadnica razdeljeno je besplatno narodu i ustanovama
237.468 lišćara, od 315.625 sadnica četinara nešto je malo razdeljeno
narodu, a ostalo je prestarelo u rasadnicima.
Nemamo tačnih podataka o uspehu ovih radova. Radovi u okolini
Gradskog dali su dobre rezultate, a isto tako na Ljubašu i na Samaru
kod varoši Kavadara.


Svaka uspela sadnica u ovom kraju znači velik uspeh i svaki rad
zaslužuje da se proučava najbrižljivije, kako bii se izradio pravac zasnovan
na iskustvima, da se ne bi gubilo vreme u tako važnim poslovima.


168