DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Opšti uspeh vrlo je slab. Na Mrzenačkom brdu jedne godine požar
je uništio i ono malo uspele kulture.
Qd celokupnog rada ostalo je malo uspeha kod Valandova i Strumice,
dok je sav ostali rad u okolici Devdelije potpuno propao.


5. Šumska uprava u Kavadarcima.
a) šumski rasadnici.


Šumska uprava u Kavadarcima osnovana je 1923. godine. U njenom
području nalaze se najtipičnije goleti u Južnoj Srbiji. To je onaj suri i
strani, goli predeo između Velesa i Demir-Kapije, očajno prazan, gde
je i zakržljali žbun velika retkost. U tom se kraju nalazi najtipičnija
slika, koju goleti ostavljaju na prolaznika.


Sve što je do sada učinjeno, da se te goleti zaodenu šumom, tako
je neznatno, da se ne može ni govoriti o kakvoj akciji većeg zamaha.
Kad dođe vreme da se te goleti pošume, naše će šumarstvo onda doživeti
veliku čast pred Otadžbinom i pred narodom.


.Krušino". Kultura iz 1926 god. sa jugozapada. 20-1-34.
Prvi šumski rasadnik osnovan je 1924. godine u selu Mereni na
mestu zvanom Đeris, a drugi na mestu Mala Kruša u masivu Roždenske
planine. Dok je prvi rasadnik bio zaista od velike potrebe, jer je osnovan
u centralnoj oblasti Kavadarskih goleti, dotle je ovaj drugi, na Maloj
Kruši, bio potpuno nepotreban. Udaljen 70 km od sedišta Uprave, nije ni
održavan, kao što bi to trebao da bude. Pored toga, Roždenska planina
je najvećim delom pod šumom i nema potrebe da se tamo vrši veštačko
pošumljavanje.


Od 1924.—1929. godine proizvedeno je u ovim rasadnicima svega


669.858 sadnica, od kojih 351.858 lišćara
i 318.000 četinara.
Za radove u rasadnicima utrošeno je 41. 019 dinara. Na rasadnik u
Maloj Kruši nije mnogo utrošeno, dok je na rasadnik u Mareni utrošeno
mnogo više zbog negovanja sadnica, koje je skopčano sa velikim teškoćama
zbog dugotrajnih letnih suša.


167