DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 38     <-- 38 -->        PDF

i proljeće) zasađuje se: 12.537 sadnica bagrema, 19.100 pajasena, 120


gledičije, 2.500 sadnica divlje kruške, 320 bresta, 100 javora, 216 pitomog


kestena, 656 crnog oraha i 6.700 crnog bora. Svega je zasađeno 42.388


sadnica, od kojih 35.688 lišćara i 6.700 četinara.


Ukupni troškovi ovih radova iznosili su 45.342.50 dinara. Sadnja


je vršena u rupama. Nemamo podataka o tome kako je izgledala ova


kultura u toku leta 1928. godine. I ova se kultura na kraju potpuno


osušila.


Ovim se završava i pošumljavanje na Ovčem polju. Danas nema


možda ni liednel žive biljke, kao da nikada onuda nije prošao šumar!


U neposrednoj blizini Štipa vršeno je pošumljavanje na Markovom
gradu. Zasađeno je 1.000 sadnica bagrema, 1.000 pajasena, 200 gledičije,
50 sadnica divlje trešnje i 1.950 sadnica crnog bora; svega 4.200 sadnica,
od kojih 2.250 lišćara i 1.950 četinara na površini od 3 hektara i utrošeno
je 9.562 dinara. Na Markovom gradu sađen je i amerikanski jasen,
koji je vrlo dobro uspeo.


Pored ove kulture zasađuje se ponovo u jesen 1928. godine na


Markovom gradu 1.150 sadnica bagrema, 1.360 pajasena, 250 crnog


oraha, 1.094 crnog bora na površini od 1 hektara. Na ovim radovima


utrošeno je 16.597.— dinara.


U jesen 1.928 godine izvršeno; je pošumljavanje na zemljištu napuštenog
muslimanskog groblja kod Štipa i zasađeno je 14.190 sadnica
bagrema, 2.560 gledičije i 7.150 amerikanskog belog jasena, svega 23.900
sadnica na površini od 6 hektara i utrošeno je 22.954 dinara. Uspeh 85%.


Na zemljištu napuštenog muslimanskog groblja kod Kočana zasađeno
je 3.297 sadnica bagrema, 3.200 duda, 246 jasena i 1.468 crnog
bora — svega 10.426 sadnica od, kojih 8.958 lišćara; na površini od 2.5
hektara i utrošeno je 13.406 dinara; uspeh 85% .


Na zemljištu napuštenog turskog groblja kod varošice Sv. Nikole
zasađeno je 9.530 sadnica bagrema, 400 amerik. belog jasena i 500 gledičije
na površini od 3 hektara, svega 14.031 sadnica, i utrošeno je


14.412 dinara.
Sadnja je vršena u šančevima. Uspeh 70´%.
Pored ovih radova na pošumljavanju priređen je 22. marta 1926.
dečji dan i zasađeno je na mestu Beli Kamen kod Štipa 1.012 bagremovih
sadnica. Uspeh ove sadnje bio je odličan. Primilo se 60% od zasađenih
biljaka, ali kako niko nije čuvao ovu dečiju šumu, stoka je izgazila i
uništila sve sadnice, koje su se najzad posušile.
Na istom mestu (Beli kamen) zasađeno je 1929. godine 11.915 sadnica
bagrema u šančevima, na površini od 2 hektara, i utrošeno 16.650
dinara. Uspeh slab.
Na muslimanskom groblju kod Štipa izvršeno je popunjavanje
kulture iz 1928. godine; zasađeno je 2.092 sadnica bagrema i utrošeno


2.342 dinara.
U jesen 1929. i proleće 1930. izvršeno je popunjavanje kultura na
muslimanskom groblju kod varošice Sv. Nikole i zasađeno 2.400 sadnica
bagrema i 100 komada gledičija. Potrošeno je 1.170 dinara.


Na mestu zvanom Bor kod Radovišta zasađeno je 300 sadnica bagrema,
4.900 pajasena, 280 gledičije i 2.600 crnog bora, svega 13.300
sadnica, od kojih 10.700 lišćara i 2.600 četinara na površini od 2 hektara;
utrošeno je 12.980 dinara. Uspeh je bio relativno slab, velik se dec
posušio.


164