DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 36     <-- 36 -->        PDF

3. Šumska Uprava u Stipu.
a) Šumski rasadnici.
Na području ove uprave osnovana su 1924. godine dva šumska
rasadnika i to jedan na Kavakliji kod Štipa, a drugi kod sela Erdželije
na Ovčem Polju. Rasadnik na Kavkaliji imao je služiti za proizvodnju
sadnica za pošumljavanje ovčepoljskih goleti. Kako je problem pošumljavanja
goleti na Ovčem Polju neobično složen zbog klimatskih odlika ove
visoravni i zbog geoloških osobina tla, rešeno je da se u samoj: takvoj
sredini osnuje rasadnik za proizvodnju sadnica u neposrednoj! blizini
objekta za pošumljavanje. Zbog toga je i osnovan rasadnik u Erdželiji
na Ovčem Polju.


Postojala je namera, da se na Ovčem Polju osnuje specijalno nadzorništvo
za pošumljavanje, ali ni ova zamisao niti akcija na pošumljavanju
ovčepoljskih goleti nije shvaćena u svoj svojoj velikoj važnosti.
To je pitanje skinuto i bačeno u pozadinu, jer naša administracija nije
mogla resiti ovo pitanje kako iziskuje priroda ovako važnoga rada. Za
ceo kraj u slivu Bregalnice, velika je šteta što merodavni faktori nisu
posvetili veću pažnju pošumljavanju u tome kraju, bar u onoj meri v
kojoj su to opravdano tražili ondašnji šumarski stručnjaci u Južnoj Srbiji.


U obadva rasadnika proizvedeno je od 1924—1929. godine 1,606.760
sadnica i to 1,309.483 sadnica lišćara i 307.277 četinara.
Proizvodnja sadnica po vrstama izgleda ovako:


bagrem 652.000 sadnica


pajasena 585.000


gledičije 31.600


duda 17.626


pitoma kestena 176


crnog oraha 360 ,,


divljeg kestena 840


javora 290


katalpa 500


hrasta 3.077


divlja kruška 18.000


crni bor 279.000


beli bor 5.0O0


munika 20.000


tuja 1.277


Pored ovih vrsta sejano je u rasadnicima ove Uprave čak i seme
ariša, jele, vejmutovog bora, belog bora i jasena, što sve1 nije bilo ni
najmanje potrebno niti opravdano. Nije se smelo eksperimentisati sa
ovim vrstama, koje nisu za podneblje ovčepoljskih i bregalničkih goleti,
jer ža te vrste nema uslova za život pod klimatskim uslovima jedne
izrazito suve oblasti i na onoj nadmorskoj visini i izvan prirodnog areala
gore pomenutih vrsta.


Rasadnik u Erdželiji ukinut je 1926., a onaj na Kavkaliji ostao je
i dalje.
Za sve radove u rasadnicima ove Uprave utrošeno je od 1924.—
1929. godine 134.292 dinara.
Uslovi za održanje rasadnika u Erdželiji bili su veoma teški. Pored
nepogodnih klimatskih uslova nedostajalo je i vode. Zbog toga je i isko


162