DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Područje Kumanovske šumske uprave nije; oblast četinara. U toj
oblasti dominiraju listopadne šume, poglavito, bukove i hrastove šume.
Prema današnjoj strukturi šuma, u toj oblasti nema mesta za četinarske
šume. Četinari bi tu mogli doći samo kao sporedne vrste, a nikako za
formiranje šuma kao privrednih slobodnih dobara, jer takav rad ne bi
odgovarao narodnim potrebama. U toj oblasti treba razviti kulturu listopadnih
šuma, naročito hrastovih i bukovih, jer samo listopadne šume
nalaze svoj optimum u ovoj oblasti, dok to ne bi bio slučaj sa četinarskim
šumama. Za četinare postoji još uvek prostrana oblast, koja se prostire
iznad lišćarskih šuma u drugim krajevima Južne Srbije.


U ovim rasadnicima sejano je seme ariša, smrče, munike, molike,
belog bora, crnog bora, pa čak i kiparisa! Od lišćara gajen je bagrem,
jasen, dud, a najmanje bukva.


„Krušino". Pogled na Kulturu iz 1926 god. izbliza. 20-1-34.


Svi su ovi rasadnici ukinuti, a onaj u Krakovu na Musoni zatrpala
je jedna poplava.


Od 1919. do 1929. godine proizvedeno je u svim rasadnicima:
Bagrema 1,137.000 sadnica
pajasena 11.000
pitomog kestena ... . 160 „
duda 43.000
gledičije 3.000
crnog oraha 120
crnog bora 78.000
belog bora 20.000
munike 6.000 ,,


Lišćara svega 1,194.280 sadnica i četinara 104.000, ukupno 1,298.280
sadnica.
Ukupni troškovi u ovim rasadnicima od 1919—1929. iznose 61.552
dinara.


b) P o š u m 1 j a v a n j e.


Prvo pošumljavanje u Južnoj Srbiji izvršeno je 1914. godine na
mestu Bajir u blizini Krive Palanke. Sadnice su izdate iz šumskog rasad


157