DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 185     <-- 185 -->        PDF

S druge pak strane nastojali smo, da na razne načine doprinesemo,
da se naša mlada, zelena struka popularizuje i uzdigne na zaslužnu visinu.
Ulazeći u razna nacionalna, viteška, turistička i druga društva (kao na
primer u Soko, Jugoslovenski Preporod, Narodnu Odbranu i druga), hteli
smo da pokažemo svakome, da šumarskom pomlatku Južne Srbije nisu
na srcu samo njene šume, goleti i bujice, već da on ima čvrstu volju, da
ide rame uz rame sa svima onima, koji rade na tome, da se Južna Srbija
nacionalno što više ojača, a kulturno što bolje unapredi.


Sa takvim ciljevima i sa takvim idealima šumarski pomladak Južne
Srbije korača danas po trnovitim stazama, ali sa punim uverenjem, da
svaki istrajan rad vodi uspehu. Šta i koliko budemo uradili, kazaćc u
svoje vreme buduće generacije, jer je često potrebno da prođe i više
decenija, pa da uspeh rada jedne generacije šumara bude jasan i očigledan.
Mi ćemo, vođeni od starijih kolega, istrajati na započetom poslu,
a dužnost je mladih, koji za nama dolaze, da nas svesrdno pomognu u
radu, jer kao što rekosmo, Južna Srbija od šumara danas mnogo očekuje.


Nama su poznate sve negativne sile prirode i čoveka, koje se suprostavljaju
našim naporima, ali naša mladačka istrajnost i ljubav prema
šumi i otadžbini podloga je, koja nas kreće napred.


Mladi šumar Juga mora uspeti.


Résumé. L´ auteur, un des plus jeunes des forestiers, nous expose la maniere
de voir le Service et les travaux forestiers au Midi. Plus que 50% des officiers
forestiers sont au grade de gardes généraux. C est a eux de continuer les efforts de
leurs prédécesseurs et de donner un élan positif dans la sylviculture du Midi.


SU