DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 183     <-- 183 -->        PDF

Résumé. L´ économie pastorale dans les régions de haute montagne (. alpage)


est d´une grande importance dans le midi de Yougoslavie. L´élevage de bétail dans


cette région est tres développée. Pendant vingt années, les pâturages ont été accordés


aux pasteurs chaque printemps apres la cotisation de la taxe de pâture pour chaque


tete ovine.


A la fin de deux dernieres décades le droiit de pâturage dans les montagnes


d´ Etat est vendu par . adjudication pour un délai de cinq ans.


lng. DIMITRIJE VELIČKOVIĆ (SKOPLJE):


MLADI ŠUMAR JUGA


(LE JEUNE FORESTIER DU MIDI)


Dok je šumarstvo ui krajevima preko Saye i Dunava još odmah
posle oslobođenja imalo prilično brojno formiran kadar šumarskog
osoblja, koji se stvarao bilo na Zagrebačkom gospodarsko-šumarskom
fakultetu, bilo u kojoj drugoj visokoj! šumarskoj školi van zemlje — dotle
je šumarstvo Srbije i današnje Južne Srbije bilo prestavl,;eno jednim
zaista malim brojem kvalifikovanog šumarskog osoblja. Ovaj broj počeo
je naglo da raste tek posle donošenja zakona o Banskim upravama, kada
su kod Banskih uprava obrazovani Otseci za Šumarstvo sa zadatkom,
da preko sreskih šumarskih referenata vrše nadzor nad Upravom svih
nedržavnih šuma. Možemo reći, da se šumarski pomladak u Južnoj Srbiji
zapravo tada počeo da stvara.


Sećam se, da je 1930. godine Vardarska banovina bila raspisala
konkurs za 20 šumarskih inženjera, koji bi vršili dužnost sreskih šumarskih
referenata. Do ove godine nije se moglo ni govoriti o hiperprodukciji
fakultetski obrazovanih šumara, i ako je gotovo celokupan broj u
to vreme postavljanih šumarskih inženjera teretio isključivo budžet. Naprotiv,
svaki diplomirani šumarski inženjer dobijao je državnu službu
gotovo istovremeno kad i diplomu. Šta više, mnogi su bili u mogućnosti
i da biraju mesto odnosno nadleštvo, u kome će služiti. Kada smo kao
studenti čitali pomenuti konkurs, izgledalo nam je, da nas struka, za koju
smo se spremali, željno očekuje, obećavajući nam osiguranu budućnost.
Mnogi su čak govorili: »Ko bi išao u Južnu Srbiju! Pa tamo se ne može
sjteći nikakva praksa, nego će se zaboraviti i ono, što se na fakultetu
naučilo!« Poznato mi je, da se u određenom roku od 20 traženih šumarskih
inženjera prijavilo samo 5 i to su bili u glavnom kolege Rusi,
koji nisu pravili pitanje, u kojoj će pokrajini države služiti. Zar nam ovo
ne pokazuje, kakve su bile mogućnosti za plasman fakultetski obrazovanih
šumara za samo tri! godine unazad? Kakve su ove mogućnosti
danas, a kakve su perspektive za budućnost, o tome ovde nećemo
govoriti.


309
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 184     <-- 184 -->        PDF

Pa ipak mi, koji smo tada došli da služimo u Južnu Srbiju bilo po
svojoj volji! ili ne. uvideli smo uskoro, da šumara u ovoj našoj lepoj pokra
ini očekuju veliki i teški zadaci. Svi putevi, koji su trebah da povedu
šumarstvo Juga napretku, bili su tada samo naznačeni i započeti, a mi
mladi imali smo da ih uz podršku starijih kolega prokrcujçmo i ^stvaramo
Tada nas je do duše bilo malo, ali za nepune tri godine nas broj
je porastao, tako da nas na teritoriji Vardarske banovine u raznim šumarskim
nadleštvima ima ukupno 22 inženjera - pripravnika od svega
40 šumarskih stručnjaka, koji rade u Vardarskoj: banovini.


U samom početku za nas je bilo sve novo. Mi smo bez straha, sa
puno volje i ideala zakoračili napred, uvereni u to, da ćemo se na taj
način najbolje odužiti Domovini, što ćemo svoje stručne sposobnosti


Šumari Juga na gokti kod Skoplja.


uložiti do maksimuma, da bi u gazdovanju sa šumama Južne Srbije uveli
bar onoliko reda, koliko je potrebno da bi se postojeće sume spasle od
nemilosrdnog pustošenja, koje se u ovim krajevima produžilo — doduše
ne u istoj meri, ali tek produžilo - - još od vremena Turske vladavine.


Osim toga, hiljade hektara «Južnosrbijanskih goleti, koje su bile
glavni uzroci stvaranja mnogobrojnih bujica, koje su mnogim varošima
davale ružnu sliku, a na turiste ostavljale rđav utisak, čekale su, da ih
šumari koliko toliko odenu zelenilom. Mi smo sa puno požrtvovan», volje
i energije pristupali tome uzvišenom, pa ipak ne tako lakom poslu. Služeći
se znanjem, koje smo stekli na studijama, i iskustvima iz prakse
starijih kolega, koje smo u ovim krajevima već bih zatekli na poslu, lutali
smo i eksperimentisali iznalazeći preimućstva pojedinih metoda vestackog
pošumljavanja i tražeći optimum za razne vrste šumskog drveća na
različitim aridnhn goletima Juga.


310
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 185     <-- 185 -->        PDF

S druge pak strane nastojali smo, da na razne načine doprinesemo,
da se naša mlada, zelena struka popularizuje i uzdigne na zaslužnu visinu.
Ulazeći u razna nacionalna, viteška, turistička i druga društva (kao na
primer u Soko, Jugoslovenski Preporod, Narodnu Odbranu i druga), hteli
smo da pokažemo svakome, da šumarskom pomlatku Južne Srbije nisu
na srcu samo njene šume, goleti i bujice, već da on ima čvrstu volju, da
ide rame uz rame sa svima onima, koji rade na tome, da se Južna Srbija
nacionalno što više ojača, a kulturno što bolje unapredi.


Sa takvim ciljevima i sa takvim idealima šumarski pomladak Južne
Srbije korača danas po trnovitim stazama, ali sa punim uverenjem, da
svaki istrajan rad vodi uspehu. Šta i koliko budemo uradili, kazaćc u
svoje vreme buduće generacije, jer je često potrebno da prođe i više
decenija, pa da uspeh rada jedne generacije šumara bude jasan i očigledan.
Mi ćemo, vođeni od starijih kolega, istrajati na započetom poslu,
a dužnost je mladih, koji za nama dolaze, da nas svesrdno pomognu u
radu, jer kao što rekosmo, Južna Srbija od šumara danas mnogo očekuje.


Nama su poznate sve negativne sile prirode i čoveka, koje se suprostavljaju
našim naporima, ali naša mladačka istrajnost i ljubav prema
šumi i otadžbini podloga je, koja nas kreće napred.


Mladi šumar Juga mora uspeti.


Résumé. L´ auteur, un des plus jeunes des forestiers, nous expose la maniere
de voir le Service et les travaux forestiers au Midi. Plus que 50% des officiers
forestiers sont au grade de gardes généraux. C est a eux de continuer les efforts de
leurs prédécesseurs et de donner un élan positif dans la sylviculture du Midi.


SU