DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 175     <-- 175 -->        PDF

pogledu ne može ništa učiniti protiv naroda. Na ovaj način imaćemo vremena,
da sačekamo popravak narodnog kulturnog stanja, koje će sa sobom
doneti i racionalnije stočarstvo, t. j . ono koje će biti manje u zavisnosti
od šume, ili bar ne u zavisnosti štetnoj po šumu. Sama tehnika toga
uređenja pitanje Je za sebe, te ne spada ovamo. Napominjem samo, da
je kod toga glavno, da se postepeno stavljaju pod zabranu ugroženi i
unakaženi delovi, eventualno resurekcione seče, dok drveta ne odrastu
toliko, da im vrh izbegne zubu stoke. Posle se može stoka puštati. Zatim
dolazi propisivanje broja stoke odnosno koza, tako da šuma ne bude
preopterećena, dakle određivanje kapaciteta šume. Ovo je stvar privrednih
planova odnosno programa, kojih bi se moralo strogo pridržavati.


Résumé. L´auteur nous expose le rapport entre les chevres et les forets
du Midi. Vu l´économie du pays, l´auteur est d´avis, que la chevre étant un facteur
économique qui ne peut pas etre remplacé dans un court délai, doit continuer a vivre
pour le bien-etre des pauvres. Il faut réglementer sa vie dans les forets, afin que
la foret puisse donner les produits nécessaires au pays.


Ing. JOSIP RUGOLE (SKOPLJE):


............. ........ ......
. ...... ...... 1913-1933


(L´ ÉCONOMIE PASTORALE DANS LA SERBIE DU SUD
1913—1933)


....... ..... ...... ........ ..... ..... .......... ....
....... ....... je y ..... »....... ........ y ..............
.........«, ...... ............ ....... ........ 1914.


. .........., .... .. y ......... ..... ...... y .... .....,
... ..... ......... y ....... ........., .... ..... ....... ......
y ....... ......... .. ......... ..... .. ce ....., ..... ..... 2.
(».......... ....... .......«), ... ..... 3 (»... .. ce ...... .... ....
....... ......... ...«) ......... . .. ....... ...... . ..... .......
....... .. .... ... .... .. .... ...... ....., ... je ..... ..... .
....... .... ....., .. ... .. ....... ........... .... ...... ........
.... ........... . ......... ........ y ....... .......


...... y ....... ............. ......... je y ...... . ......
.. ..-.-1891 ......., no ..... ce ........ ........ ...... .......
..... ...... ........ . ...... ......... ...., . ... .. .......
...... ...... .... .......... ........ ......... .... ...............


301
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 176     <-- 176 -->        PDF

. .... ........... ..... ...... je 1919. .... ...... .. ....


..... ....... ........ ........, .. ..... .. .... ...., .... .......


...... ....., a ... ce . .... ....... ..... ........... .... .....


...... ...... .... y ........


....., ........ ....... .......... y ........ ..... ....
........ je ... ...... ..... . . .... ......., .. ce ...... .. ......
....... .. ............. ........ ....... ....... . ..... ......
......... ....... ... ........ ............. ....... Ha ... ......
......... ce ....... .......... .......... .. ....... ........ .....


Ca ......... .. ........ . . ....... ........ ...... ....


...... ce ...... . ..... .. ........ .... ....... ..... .....


....... ............ ........, . .... ............ .... ......


...... .. .......... .... ...., ....... 1928 y ......, y ...... ..


...... ......... ...... ».. ce ..... ............. .........«


........ ... ...... ..... je y ............ ....... .... .....
. §§ 36, 89 . 90 ...... . ...... .. 21-..-1929. . ... ..... ......
je ..... »...... . ......... .......«, .. ........... .......,
... je ... .... .... ...... .... .... . .........


. .... ...... 1930. ....... je .... ............ y ...............
....... .... .... . ......., no ........ ...... .. .........
. ........... ...... . .......... ....... .. ...... § 89 .
90 .... . ....... . ........ ............ ..... .. ...... .
......... .. ......... .... ....... .... ... ......, .... je
.... ........, ......... je ....... ..... ....... ...... ......
1932. ...... je ...... . ....... . ...... ..... ...... . ..........
....... (......., ..... ......... ....... § 90. 3. ..), ... je ........
.......... . ...... . ....... .......... ......., ... .........
y ... 11 .... ......, ......... .. ....... (...... ....).


. ..... . ............ ............ .. 6-XI-1929 .........,
.. ce .. ...... . ......... ....... (......, .......), y ...... ....
........ .......... (..... .. ......... ...^....), ..... .......
........... ...... (§ 29) . ...... . ............. (§ 34).


......., no ........ ...... ....... .......... ........... y
....... ...... . .......... ......., ..... je y ........ ...... .
........ . ........ ...... . ...... .. 21-..-1929 (....... y 1933
......) . ......., no ..... »...... . ......... ......., ... ......
.. ......., ..... ... ........ ........ ............ .... .
.......«.


.. ...... ...... ......... ........ ....... ...... . y .........
.......... ......... .. ce ... .... . ......., .... .... je .........
....... ........ .. .....


............ ...... ...... je .... y ...... .. ....... ...........
..... .... ....... ..... .... ....... ............ ......
. ......... ......., a ....... .... ..... ...... ....... .... ce .
..... ......... ............ .... ....., ...... y ...........
....... ........... ... .......


.... ............ ....... ......... ...... je ......... ....
(1922 ......). ....... ......... ......... ...... .... ......
i-.......; .. ...... ........ 1928 y ...... ......... ..... .... ......
......... . ............ ....... .. ... y .... ......, ..........
je . .... ..... ...... (1929), ..... ........ ........ ........ ... .
......... .......


302
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 177     <-- 177 -->        PDF

........ .... ........ ........ . ... ....... ..... ... y...... »..... ....... ......... ..... ...... .. ........ .......
.. ............. ......« .. JI. 1931 ... 12.


. ........ 1930, a ...... 1931 . .... ...... ce .. .........
...... .. .... ......, ... je ... ..... .......... ........ ........
........ ...... . ......... .........., a ..... ........... .......,
....... .. ..... ........... ........ .. .... ........., ... ce je
....... ..... ........ ... je ......... ...... ....... ........
....... ... ......, ...... .. ........ ........ .... .....


..... ....... .... y ..... 1928. ......, .... .... ...... ......,
..... ........ .. 1932, ....... je . ......... 100.776.69 .. ...... .
......... ........ ...... ......... ..... ........ je ..


287.083 ...... ..... ...... ......... ce ..... .. 70 .. 530 .... .....
..... .. 100 ...
... ....... no ... ..... .. ...... 1929 .. 1932 ........, .....
. ..........., ....... . ........ ...... ............ ......... ..
........, ...... 42I).029.79 ......; .. . . .. ..... y 1928 ..... .. 4.50
...... .. 1 ...


...... 1933, ....... .. ........... ........ y ................
........., .... ...... ..., ....... je .... .........
....... ...... .. .. ...... .. y .... .......... ......... ....../...
65—75.000 ..... ..... (........ 1932 . 1933).


.... ... ......... ...... . ........ ....... .....^.. I;OM......
........... .. .........-......... ........, ......... .
....... ......., .......... . ......... . .... ... ...........
... ... ......... ....... y ....... ......., .... ....... .........
. ...... ...... . .......... ......., .. ... ce . .. .........
...... .. ......... ........ ........ no ...... ........ ..........
........, .. ce .... . ..... 30—35.000 .......... ..........
.. ..... ....., ... .... ...... .... ...., ........ ... ......
.........


...... ...... . ......... ...... .... je ........ .... .....
..... . ... ........ ..... ... . ...... .. .......... ......... ....
....... .......... . ...... . ....... .......... ....... ..
...... . ......... ......., ........ .. ...... .... ..... ..... .
....... ........... ... ........ ... ..... ...... y .... .........
......, ... . ... ........ ......, .. .... ce ..... .....
...... . ......... ....... .... ..............


........ ...... ........ ce ... ...... ......., a ........
.... ..... ... ........ ...... y ........ ........ (..... ......
....). ....... .... je ........ .... ....... .. .......... ......
....... (.... ... y ..... ....) .... je ... .. ...... ´........ .......


........ ...... ......... .. y ........ .... .............
......., .... ce ........... .... ... ....... (..........) .........
. ....... ...... ........ . ..... .... ... .. .. ......
......... . ........... .. ..... ....., .... raje ... ........ ...
.... .......... (..............).


......... ..... y ......... .... je ...... ......., a .. .........
.......... ....... ........, ...... y ......... .... ..........
je .. .... 1919 ..... ......... . .......... y ............
..... ... . ......... (.. ....... ......... ..... .. ..........
.... .....) .... ............., ... ...... .. .. je ..............


303
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 178     <-- 178 -->        PDF

... ............. ...... ... ... . ........ . .........-...........
........., .......... .... ........ .... ...... .......,
...... je ............ .... . ....... ...... 1923. ....... ........
. ...... ... ........... ...... Ha ....... »......« ... je ......


... 1. „........." ....... ..... ..... y ......; .... ..... „.......(
...-.......).


....: .... ......, 1929.


... 2. .... ..... ..... .. .... ...... „........" (......-.......).


....: .... ......, 1929.


1926. ...... y .......... ..... ...... .. ........ »........, .........,
....... . ......«. ............ ....... .. .......... .......
....., .. je ....... ..... y ....... ...... »........« ......
... .... ...... ...... .. ...... .........., y .... ......., no ......
.... he ........ y ........ .. ..... .... ...... . ..........
.............. .... y ......!


304
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 179     <-- 179 -->        PDF

. ........... ...... ce ......... .. ........ ........ ......
..... ........ (.. ....... ......... .....), ..... no .....
....., .......... .. ..... ...... ...... y ........ . ...... 191,9. .
1920. ... je ........ .. .... 1 ...., ..... 0.50 ...., .... 10 ....,
...... ..... 5 ......, .. ce y ........ ........ ..... ...... ..
.... (.. .... ... ..... ....... ......... ....), .. ..... ...........
.. ..... y .... 1927., . .... ... .. ...... 1929. ..... y 1930.
......, ............. ............ ........ .. ...... ............
.... . ....... .. ....., .. je »........ ....... . .. ....... ..........
.......«, ........ je .. .... 12 ..., ..... 15 ..., .... 20
..., .. ...... ..... ....... 40 ..., a ......... 15 ... no .......
(... ....., ...... ....... onoj .. ......... ......, . ... ........
......... . ........., ...... je — ... ........ ..... ..... .. .......
...... — y ....... .......... ......... ..... .............
.... 1928/1929. . ....... 1930., .......... . ...... .... ......
......, .... ...... ....... .. ....... .... ... ....., .... je ......;
na ...... je .... .... . ...., y ...... ce ........ .... ....... .......
......, ...... ......., ... . ........... ........ . .........
.. ........ ....... ... .... ....... ......... .... ..... .....
...... .. je ....... . ... ..... .. ......., .. .. (..... ... .........
y ..... .......) ...... .. y ..... 1930. — . ..... .... ... .. ......
.. .. ...... .. .......... ......... ... ........ — ..... ......
.. .. ...... ..... je ......... ......... . ............. ......
......... .........


. ....., ... je ... .... ......... ........ ...... . .......
.......... (....), ..... .. ... ........ je ......... .. ..... ..
..... ..... .........


. .. ......... ....., .. . ..... ........, ........... je ........
...... ......., .. ...... 1929. .. ....., .. ..... ... ce ......
........ .... ........., ..... .. ..... ...... ....... (............)
.... je .. 30, ..... .. 20 %; .... .. ..... .. ..... ..............
........ .. ...... 1931. ........ ce ... ..... ........... (......
.......-............) .. 100 ........ ......; ....... .. 150 ........,
.............. 1 .... ...... ..... .. 5 ...... ..... ..... (........).


.. 1929. ......, ......... ..... .. .... .... je .... .. ... ..
........ .. 1929. .. 1931. ........ .... je ..... ..... .. ....... ..
... .. ..... . ... .. .... ... ......-...... . ........... — ....
...... .... ..... .... ..... — ........ ce ....... ......... ........:
..... ........... no ......... .... .... ........... ......,
.... ..... .... .... ......... ....... ...... ........ ..........
..... .. je ....... .........


..... ....... ..... ...... je .... .. ...... ....... ...... .
........... ce ..... .... .: ..... .... .. ....-............ .... ..
...... .. ........ .... ...... (..... ..... .... ......), na je ...
....... .... .... .........


...... . .......... ........ ...... ......... ........ ..
........ ..... ......, . ... .. .. je ......... .. ...... ..... ..........,
...... ... ........


Ca ........... ......., .... .. .... ....... ..... ..... .......
...... ... .... ......, ........ je ...... ......... y ...... .......,
a ....... .. ......... y ...... ....... (.... 1931. . 1932).


305
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 180     <-- 180 -->        PDF

. ......... ... ..... (.. .. ... 12) ....... ... .......
..... ..... ....... y ...... .. ....... ...... .. ...... 1919. ..
1929., ... . ....... .. ....... .. .. ......


...... ......... ... ......, .. ....... .. ....... ...... ..
....., .......... .......... (... 3.) ........... je .... ..... . .......
..... ........ .... .. ...... 1933. ......... ..... ..... ..
..., .. .. ......... ............. ......... ........ ........ ......
y ....... ........ ... y ...... .... ....... ...... no ..........
....... y ......., na .. .... ........ . ....... ... ....
..... ..... y ........ ........ .. ........ ........, .... .......
...... ........, .... .... .........


. ... je y ..........., ........ y ....... ..... ... ........
......... ...... .. 1930. na ....., ....... ........... . upe, .....


... 3. ....... ....... ..... ..... y .... .. .... ........ 1919—1933 . ........


.... .......... (.......) ... ........ ..... ........ ........ ......,
.... ... ............ ..... ce, .. .. — ..... .... ... .. ...
...... . ......... ......., .... .. ........ y ..... .. ......´....,
.... ... ......... .. ......., ..... .. ....... — . ..........
...... ....... ........ .. .... ... ..... .. ...... ..... ..........
..........., .... ..... ........, ........ ....... ...... ........
.. ......., .. ......... ........ ... .......... ....... .. ......
........ ...... ........ .. ........ ........... ..... .........
....... .. ...... ..... .. .. ........ ............... . .. ce ....
............. ....... y ....... ........ . ........ ...... ..
...... ........ .. ...... . .........


......... ....... ........ y ...... 1929. . ...., ........ ............
... ........ ...... (........ .. ......... .... ..
.........., .. y ........ ......... ............ .... .........
.......... .........., a ....... . .... ........ .... ........ .........
..... .....) ........ .. ce ..... .... ... ..... ......., ...
........ .............. ............ (.. ... .......... .......).
... ... ....... ..... ......., ..... je ........ (......), .. ........


306
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 181     <-- 181 -->        PDF

.., 4. ...... .. ...... .......... .. ..., ...... „........" (...-.......).


... 5. „......" (..... ... ce .... ....) .. ...... „.........." (......-.......)


Ha ..... 4. ....... ...... ce .... .. ...... (....... .....). „..." y ......
.... ... ..... je ..... .. ....... . .......... ......


.... : .... ......, 1929.


307
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 182     <-- 182 -->        PDF

...... ne ...... . ...?. ......... .............. ........., ....
........... .... ............ .... je y .... 1932. ...... ........
...... ...... . .......... ....... 1) .. ..., .... .. ........ ..
......... ...... .. ...... ..... ............... ....... .... (...
. .... ...., .... ...... ..... ..... ........., na .. . .. .... ....
....... .. ...... y ......... .... ......), .. ... he ce ....... .
.... ........ .........; 2) .. ..., .... .. .. .... ........ . ... ..
.. ....... ..... ........ ........... ... ..... .. ... .......


. ....... 1933. ............. .. ........... Ha ....... je ........
...... .. 100 ...... . .......... ....... .. ...........
.. 238.115 ...... .......... .. ..... ..... . .. ........ ..... ..
..... 6,526.275.— ...... .. 5 .......


....... ......... .... .... je 6 ..., .. ........ .... ...... 5
. 4 .... .. ...... ...... ..... ......


..... 64 ...... . ....... ....... .. ........ ..... ..
4,634.070.— ...... ...... .. .. 5,014.625.— ...... .. ... ......;
..... % .. ..... .... ...... . ....... ....... .. % ...... ..........
Ha .......... ........... je ........ 8.2% ..... ....... .....
....... ..... ......... .... .... 1,002.925.— .......


............ je ........, .. ce .. ............ .... ........
.. ....... .... ...... ............, a ...... ....... ..........
........ ...... ...... .. .... ..... .. .........., ... .....
.. 4 ......, .... .. ... ....... ......... .... ...... (1937).


....... .. ........ ... ..... .. .... ...... ....: .. ........
......... ...... .. ..... ...... .. .... ..... (... je .. . .. .....
....) . .......... ......... ............. .]1...... ... .........
......; a .. ....... ...., ........ ......... ........


......... ....... ......... ...... ..... . y ...... ...... ...
. y ...... ....... (... ........... ........), ......... .......
....... .. ...... ....... ...... .. ...... .........., ...........
..... ...... . ......., ........... ..........., ...... ...... .
.......... ... . ... ...... ... je ........ ......... . ..........
....... .... ........ ......... .. ....... je ........ ..... .......,
.. ce .. ............ ...... .... ..... ............, ... je
.. .... .... ..... ..... ...... . ...............


.... je y ........ ............. ........ ...... ..... ....
................. ......... .. .... ..... ........ ......... .........
.... .. ............. ....... ........... .. ... ......, a
.. ..... ....... .... ......... . .....


. ... ce .., .. .......... ....... ........, .... . ........ ...
...., .. je .... ...... ........ .......


....... ........ .............., ... ....... ...... .........
......... ......., ...... . .........., .......... ..........
............. ...... . ..... ... ........ ...... .. ........ .
.......... ........., y ........ ....... ........ .. ....... ........
......... joj y ....... ... ....... . .......... .. ........
.. ....... .... .......... ........ .... ......... ... ...^.. .
...... .......... ..... ........ . ........ ......... no .........
............ ...(! y .......... .. . .... ......... ....... .... ..
.......... ........ ... ..... ..... ..... ....... ........ .. .....


308
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 183     <-- 183 -->        PDF

Résumé. L´ économie pastorale dans les régions de haute montagne (. alpage)


est d´une grande importance dans le midi de Yougoslavie. L´élevage de bétail dans


cette région est tres développée. Pendant vingt années, les pâturages ont été accordés


aux pasteurs chaque printemps apres la cotisation de la taxe de pâture pour chaque


tete ovine.


A la fin de deux dernieres décades le droiit de pâturage dans les montagnes


d´ Etat est vendu par . adjudication pour un délai de cinq ans.


lng. DIMITRIJE VELIČKOVIĆ (SKOPLJE):


MLADI ŠUMAR JUGA


(LE JEUNE FORESTIER DU MIDI)


Dok je šumarstvo ui krajevima preko Saye i Dunava još odmah
posle oslobođenja imalo prilično brojno formiran kadar šumarskog
osoblja, koji se stvarao bilo na Zagrebačkom gospodarsko-šumarskom
fakultetu, bilo u kojoj drugoj visokoj! šumarskoj školi van zemlje — dotle
je šumarstvo Srbije i današnje Južne Srbije bilo prestavl,;eno jednim
zaista malim brojem kvalifikovanog šumarskog osoblja. Ovaj broj počeo
je naglo da raste tek posle donošenja zakona o Banskim upravama, kada
su kod Banskih uprava obrazovani Otseci za Šumarstvo sa zadatkom,
da preko sreskih šumarskih referenata vrše nadzor nad Upravom svih
nedržavnih šuma. Možemo reći, da se šumarski pomladak u Južnoj Srbiji
zapravo tada počeo da stvara.


Sećam se, da je 1930. godine Vardarska banovina bila raspisala
konkurs za 20 šumarskih inženjera, koji bi vršili dužnost sreskih šumarskih
referenata. Do ove godine nije se moglo ni govoriti o hiperprodukciji
fakultetski obrazovanih šumara, i ako je gotovo celokupan broj u
to vreme postavljanih šumarskih inženjera teretio isključivo budžet. Naprotiv,
svaki diplomirani šumarski inženjer dobijao je državnu službu
gotovo istovremeno kad i diplomu. Šta više, mnogi su bili u mogućnosti
i da biraju mesto odnosno nadleštvo, u kome će služiti. Kada smo kao
studenti čitali pomenuti konkurs, izgledalo nam je, da nas struka, za koju
smo se spremali, željno očekuje, obećavajući nam osiguranu budućnost.
Mnogi su čak govorili: »Ko bi išao u Južnu Srbiju! Pa tamo se ne može
sjteći nikakva praksa, nego će se zaboraviti i ono, što se na fakultetu
naučilo!« Poznato mi je, da se u određenom roku od 20 traženih šumarskih
inženjera prijavilo samo 5 i to su bili u glavnom kolege Rusi,
koji nisu pravili pitanje, u kojoj će pokrajini države služiti. Zar nam ovo
ne pokazuje, kakve su bile mogućnosti za plasman fakultetski obrazovanih
šumara za samo tri! godine unazad? Kakve su ove mogućnosti
danas, a kakve su perspektive za budućnost, o tome ovde nećemo
govoriti.


309