DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 165     <-- 165 -->        PDF

Kao što je napred istaknuto, u šumama na krečnjačkom, kamenitom,
suvom, plitkom i mršavom tlu, gde mogu u glavnom uspevati crni
jasen, crni i beli grab, klen, maklen i slične vrste i gde njihova stabla
ostaju stalno malena i kržljava — kresanje same donje polovine krošnje
i nedolazi u obzir, pošto je krošnja tako malena, da se skoro i ne može
deliti. Tu u glavnom dolazi seča do zemlje. Seljaci u predelima, gde se
lisnik seče, i onako imaju malene površine lisničkih šuma; i do sada,
kada su kresali ćelu krošnju drveća, nisu imali dovoljno lisnika. Pa kada
se primeni propis stava 4. § 39. zakona o šumama i zabrani kresanje
lisnika na gornjoj polovini krošnje, seljak će doći u veoma težak položaj.
Time neće moći ishranj´ivati ni onaj najskučeniji broj stoke, a otuda ni
porodicu održavati. Interes je i njegov i celine, da se šuma očuva i podigne
; ali taj interes ne zahteva, da se radi toga dovodi njegov opstanak
u pitanje, a često da mu se i potpuno onemogući. Neosporno je, da zemljoradnik
ovih predela u interesu i svome i celine mora podneti žrtve
sužavajući svoja prava i navike pri dobivanju lisnika, ali je isto tako
neosporno, da on ne može i da nije pravedno da on, odnosno sadanja
generacija, sam podnese te žrtve. Kako će očuvanje i podizanje šume
koristiti njemu, budućim generacijama, koje će živeti u tim predelima, i
državi kao celini pravedno je, korisno i u opštem dobro shvaćenom interesu,
da i žrtve, koje se moraju podneti oko toga, snose srazmerno
svi, a ne samo sadanji tamošnji siromašni čovek. On je i onako borbom
za opstanak i za slobodu u mirno doba i za vreme teških minulih ratova
toliko iscrpljen, da nije u stanju izdržati i nove žrtve, koje bi ga ovako
jako teretile. Njegovo održanje i onako visi o koncu, za vreme sadanjih
čestih nerodnih godina u tim krajevima često želi koru suva hleba; 5
do 15 koza ili ovaca održavaju porodicu od 5 do 10 članova, pa onemo


gućiti držanje te stoke znači onemogućiti život porodice. Jer jasno nam
le danas, da takve porodice — ma koliko se otiskivale u druge krajeve
i druge zemlje, pa i pored sve svoje vrednoće — ne mogu sebi uvek i sve
osigurati opstanak pečalbom ili seobom van ovih krajeva.


Pitanje je, da li bi se uvek isplatile takve žrtve, ako bi ih seljak i
mogao izdržati, koristima od očuvanih i podignutih šuma s obzirom na
jako nepovoljne osobine tla i klime, gde se one često nalaze i podižu.
Jasno je, da bi rentabilnost tako podignutih šuma često bila jako mala;
a mora se imati u vidu, da nije čovek tu radi šume, već šuma radi čoveka.


Način privređivanja zemljoradnika tih krajeva nije savršen — to
je poznato; on bi boljim i savršenijim radom mogao povećati svoje prihode
i poboljšati svoje stanje. No posmatrajući realno sve faktore, koji
uslovljavaju produkciju sviju dobara, koja se u tim predelima mogu proizvesti,
zaključak jasno kazuje, da to poboljšanje može da bude veoma
skromno. Iz ljutoga krša i velikim naporima ne mogu se isterati velike
koristi. Melioracijom livada, tamo gde ih ima, može se u izvesnoj meri
povećati prinos sena, ali povećanje ograničavaju mršava tla i letnje suše.
Ode livada uopšte nema i gde lisnik zamenjuje seno, poboljšanje odnosno
povećanje prinosa stočne hrane (lisnika) može se postići u glavnom poboljšanjem
stanja sadašnjih tamošnjih šuma, a ovo poglavito sužavanjem
kresanja lisnika. To opet zadire u mogućnost opstanka tamošnjeg čoveka.


Za poboljšanje vrsta stoke i promené načina ishrane ima malo mogućnosti
zbog neplodnosti tla, nepovoljnih klimatskih prilika i relativne
prenaseljenosti. Poznato je, da se iznos celokupnog zemljišta pojedinca


291