DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 164     <-- 164 -->        PDF

neminovno zahtevaju, da se šume podižu u ovim obešumljenim krajevima.
Važnost podizanja šuma u ovim predelima nije potrebno dokazivati
na ovom mestu; o tome kao i o koristima, koje će proisteći od podignutih
šuma, ranije je već raspravljano i dokazivano, tako da je danas to jasno
za svakoga, ko problem pravilno posmatra. Podizanje šuma u ovim predelima
sa tako nepovoljnim uslovima vegetacije težak je zadatak; ono
iziskuje mnogo truda, vremena i materijalnih sredstava. Iz; ranijih proračuna
dvojice stručnjaka imamo približan pojam, kako će to biti težak,
dugotrajan i skup rad. Ali interes kraja i celine sili, .da se radu pristupi
ozbiljno i odmah.


Pri proučavanju problema nametao se zaključak, da je prvi zadatak
toga rada, da se sačuvaju i poboljšaju one šume, koje sel tamo
već nalaze, i da se uz njih (u koliko dozvoljavaju materijalna sredstva,
raspoloživi stručni personal i svest i mogućnost naroda) postepeno podižu
nove. Za podizanje novih šuma potrebno je uložiti mnogo rada i
novaca, dok za očuvanje i poboljšanje zatečenih šuma potrebno je u
glavnom ograničiti prekomerno iskorišćavanje, a često i nerazumno pustošenje
istih od strane seljaka. Ovim će se putem postići mnogo veći
i mnogo brži uspeh, pošto je rad lakši i jeftiniji. Nerazumno bi bilo podizati
nove šume sa tolikim naporima, a dozvoljavati da se postojeće,
ma kako bile u rđavom stanju, uništavaju, pošto se iz njih u dobrom
njihovom delu čuvanjem, zaštitom i negom mogu uzgojiti dobre šume.
Čuvanje, zaštita i nega ovih šuma iziskuje srazmerno malo novčanih
izdataka, a može se izvoditi sa mnogo manjim stručnim personalom.


U zakonu o šumama od 21. XII. 1929. godine zakonodavac je nastojao
da zakonskim propisima omogući čuvanje, zaštitu i negu šuma
koje postoje, kako onih koje se nalaze u dobrom stanju tako i oštećenih,
kako bi se prve očuvale, a druge tokom vremena dovele u zadovoljavajuće
stanje s obzirom na svrhu, kojoj imaju da služe. U to] težnji među
ostalim propisima dao je i propis o načinu kresanja lisnikai sadržan u


4. stavu § 39. zakona o šumama. Taj propis glasi: »Na dubećem drveću
srne se kresati samo donja polovina krošnje, a ne srne se prevršivati.«
Težnja je propisa očigledna: zabranom kresanja (lisnika) gornje polovine
krošnje na dubećem drvetu želi se omogućiti drveću (stablima), .da se
pomoću grana gornje nekresane polovine krošnje razvija i jača, i ako
u smanjenoj meri.
Pomoću neokresanih grana gornje polovine krošnje stablo će pri
ovakvom načinu kresanja na boljim zemljištima priraštati i u debljinu
i u visinu, ali sporo i malo. Kada se skreše donja polovina, na njenom
delu debla pojaviće se izbojci i oni će postići izvesne dimenzije, ali glavni
prirast otići će na deo debla i grane gornje neokresane polovine krošnje.
Deblo će vršnim izbojkom uz opšti priraštaj prirašćivatii u vis, no taj
prirast ići će do izvesne mere (ne velike), pa će stati. Potom će prirast
ići na debljanje čitavoga debla, ali u glavnom će se trošiti na razvijanje
grana gornje neokresane polovine krošnje. Tako dobro razvijene pojačanim
prirastom, grane gornje polovine krošnje znatno će zasenjivati
okresani deo debla donje polovine i time će na njemu biti otežana pojava
i razvitak mladih izbojaka. Otuda će, što se duže bude kresala donja
polovina krošnje, ona sve manje davati izbojaka, odnosno lisnika. Time
će se i količina lisnika na određenoj površini šume za seljaka smanjivati.


290