DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 163     <-- 163 -->        PDF

i onako mučno održava. U nemogućnosti da proširuje površinu lisničkih
šuma (zbog ograničenosti iste) i otuda da hrani i taj najnužniji broj stoke,
ne bi mu preostajalo drugo, no da napušta ognjište i traži opstanka u
drugim krajevima. A to bi mu bilo često nemoguće.


U predelima, gde je zemljište bolje i na kome može uspevati više
vrsta drveća i gde se drveće može nesmetano razvijati, prilike su povoljnije.
Tu stablo postiže svoje prosečne dimenzije, pa je i mogućnost
dobijanja lisnika mnogo veća. Tu se razvijeno deblo znatnim delom provlači
kroz krošnju, a ova je dobro razvijena i njena donja polovina sadrži
znatnu količinu grana. Kresanjem donje polovine krošnje zemjoradnik bi
mogao dobiti potrebnu količnu lisnika, kada bi imao dovoljnu količnu
lisničkih šuma. No to većinom nije slučaj, pa je on, da bi dobio nužnu
količnu lisnika, primoran da kreše i ćelu krošnju — sa prevršivanjem
vršnog izbojka ili bez toga.


Pored ovog načina kresanja lisnika, u šumama na boljem tlu razvijen
je i drugi način kresanja: sečom izbojaka na panju iznad
same zemlje u niskim izdanačkim šumama. Izdanačke šume većinom se
nalaze na boljem tlu, koren panjeva je u njima dosta dobro razvijen, ali
stablo se ne može formirati, pošto se svi mladi izbojci posle par godina
uzrasta stalno seku do panja. Ne mogu se jasno uočiti: faktori, kojima
bi ovaj način kresanja lisnika u pojedinim krajevima bio uslovljen, jer
niti tlo, koje je obično bolje, niti vrsta drveća, niti nedostatak dovoljne
količine lisničkih šuma ne uslovljavaju ovakav rad. Tlo i vrste drveća,
koje mogu na njemu uspevati1, omogućuju puni razvitak stabala; a opet
jednaka površina šume, na kojoj se krešu odrasla stabla kresanjem njene
krošnje, na ovakvom tlu daće veću količinu lisnika od izdanačke šume
iste površine kresane na ovaj način. Posmatranje nas pretežno upućuje
na zaključak, da je ovaj način kresanja postao i održao se kod seljaka
radi toga, što je lakši i brži nego onaj kresanjem razvijenih stabala. Pri
njemu ne dolazi do penjanja na stablo i tako tegobnog kresanja sa oruđem
u jednoj ruci, pošto se drugom mora pridržavati, već se radi brzo i komotno
na zemlji sa obema rukama. I brza seča odraslih stabala u ranija
vremena pretvarala je odrasle šume u mlade. Iz neshvatanja važnosti
odrasle šume, komotnosti rada pri seči, skučenosti često u veličini
šumskih površina, seljak nije davao da se nastale mlade šume razviju
u odrasle, već ih je stalno sekao do panja i time ih pretvorio u izdanačke
šume. Kada je već takvim radom stvorio i zadržao znatne površine
niskih izdanačkih šuma, onda se ovakav način kresanja sam po sebi
nametao. On je sada znatno rasprostranjen.


Kao što je napred izloženo, postoje u glavnom tri vrste kresanja
lisnika : a) sečom kržljavih stabalaca do zemlje na k am
e n i t o m (u g 1 a v n o m k r e č n j a č k o m) i s u v o m tlu, b) kre sanjem
ćele k r oš n j e razvijenih stabala na boljem
tlu, sa ili bez p r e v r š i v a n j a vršnih izbojaka, i c) sečom
(nad zemljom) izbojaka iz panja na boljem tlu u izdanačkim
šumama.


Predeli, u kojima se kreše lisnik, većinom su siromašni šumama. U
njima šuma ima ili malo ili su tako kržljave i devastirane, da njihovo
dovođenje u zadovoljavajuće stanje visokih šuma prestavlja često problem
i iziskuje rad sličan onome pri novom podizanju šuma na golim površinama.
Opšti interesi države kao celine i lokalni interesi samih krajeva


289