DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 161     <-- 161 -->        PDF

Ing. DIMITRIJE BOJIĆ (SKOPL)E):


MOGUĆNOST I NAČIN KRESANJA LISNIKA


(LA POSSIBILITÉ ET LES MOYENS DE COUPE DANS LES
FORETS FOURRAGERES)


U znatnom delu južnih i jugozapadnih krajeva naše države život
na selu teče pod specijalnim uslovima, svojstvenim u glavnom samo tim
krajevima. Ti su uslovi određeni s jedne strane lokalnim osobinama zemljišta
i klime, a s druge gustinom naseljenosti tih krajeva i njihovim
položajem, kako međusobnim tako i spram ostalih krajeva države. U
planinskim predelima i brdovitijim delovima nižih položaja primorske,
zetske i vardarske banovine opstanak zemljoradnika omogućen je samo
uz velike napore i stalnu oskudicu u naielementarnijim životnim potrebama.
Visoko, brdovito, krševito i neplodno zemljište ovih krajeva uz
najveći rad ne može mu dati dovoljno hleba za prehranu. Sušna leta,
koja ovde većinom vladaju uz pripomoć slane, grada i drugih elementarnih
nepogoda, jako smanjuju godišnju količinu ljudske i stočne hrane,
koju bi i ovakva zemljišta mogla davati. Slaba međusobna povezanost
komunikacijama, a često i skoro potpuna izolovanost ovih predela od
drugih delova zemlje, jako otežavaju mogućnost da siromašni zemljoradnik
nadoknadi svoje osnovne potrebe za ishranu drugim kakvim
radom. Pritisnut stalno takvim uslovima opstanka, zemljoradnik se dovijao
na razne načine, da izvuče na svojoj grudi zemlje bar toliko dobara,
koliko iznosi minimum njegovog opstanka. U koliko u tom nije uspevao,
otiskivao se u daleke predele za pečalbom, da bi održao sebe i porodicu.


U težnji i primoran, da se održi u tako nepovoljnim zemljišnim i
klimatskim predelima, zemljoradnik se naprezao na razne načine, da sa
svoga slabog zemljišta što više pribavi plodova sebi za prehranu. Zemljoradnja
mu redovno nije bila zato dovoljna, pa se uz nju morao baviti i
stočarstvom. Pomoću obadvoga mogao se održavati uz velike napore,
bar u znatnom delu ovih krajeva. No u većem njihovom delu nije bilo
dovoljno pašnjaka i livada za ishranu potrebne količine stoke, naročito
ne za njenu zimsku ishranu. Otuda je on u nedostatku sena, tražeći mu
zamenu, bio primoran da sprema znatne količine lisnika i tako održava
najnužniji broj stoke. Nepovoljne klimatske prilike, slaba produktivnost
zemljišta, relativna prenaseljenost ovih predela i veliki rad i teškoće oko
spremanja lisnika, nikada nisu dozvoljavali da zemljoradnik pri ovakvom
načinu stočne ishrane drži više stoke, no što je bilo potrebno za najskučenije
održavanje sebe i porodice.


U pojedinim krajevima lisnik mu je služio kao dopuna stočne hrane


— sena i slame — u nerodnim godinama, u drugim kao stalna dopuna,
pošto je manjak redovno postojao, a u trećim, gde livada skoro i nema,
lisnik mu je potpuno zamenio seno, a lisnička šuma livadu. U ovom
poslednjem slučaju šuma nije više služila svome glavnom zadatku, proizvodnji
drveta, već je preuzela funkciju livade, pošto je mesto nje proizvodila
stočnu hranu. Proizvodnja drveta — i to skoro isključivo
287