DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 146     <-- 146 -->        PDF

3. 0 d e 1 e n j. e obuhvata bukovu izdanačku šumu, obrasta 0,8, tlo
srednje duboko i sveže, starost oko 30 godina, srednji godišnji prirast po
hektaru oko 3 m\ Površina pod šumom oko 225 hektara. Sadašnja drvna
masa oko 20.250 m3.
4. Odelenj e obuhvata duboku izdanačku šumu, obrasta 1,0, tlo
duboko i sveže, starost 35 godina, srednji godišnji prirast po hektaru oko
4 m:!. Površina pod šumom oko 55 hektara. Sadašnia drvna masa oko
7.700 m3.
5. Odelenj e obuhvata bukovu izdanačku šumu, na strmom terenu,
tlo plitko ali sveže, nadmorska visina 1500—1780 m, obrast 0,6,
starost oko 20 godina, srednji godišnji prirast po hektaru 2 m3. Površina
pod šumom oko 140 hektara. Sadašnja drvna masa oko 5.600 ms.
Ukupna drvna masa iznosi oko 44.650 m:i ili 69,8 m3 po hektaru.
Srednji godišnji prirast šume oko 1.730 m´ ili 2,7 m3 po hektaru.


Kuća u Galičniku. Foto I. Mihajlović


4. Budući postupak sa šumom,
Odelenja 1, 2 i 5 s obzirom na stanište i mladost sastojina, isključuju
se iz korišćenja, dok se odelenja 3 i 4 sa površinom pod šumom
od 280 ha i masom od oko 28.000 m3 podvrgavaju smišljenoj proredi,
koja će u prvom redu osigurati bolji razvoj sastojina, a u drugom doneti
prihod u ogrevnom materijalu.


Interesantno je napomenuti, da je selo Galičnik po svojoj inicijativi
1919. godine izvršilo na jednom delu 3. odelenja čišćenje dot. sitnu proredu,
koja je doprinela lepom razvoju sastojine. P´roređeni deo napredniji
je od neproređenog i ako su starost i ostali uslovi za sastojinu jednaki.


5. Plan prorednih seča.
Odelenja 3 i 4 podeljena su na planu u 6 otseka, i to 3. odelenje na
4, a 4. odelenje na 2 otseka. Proreda počinje u 3. odelenju 1932. godine
i sleduje se od juga prema severu, u smcru protivnom vetru, koji ovde
vlada.


272