DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 144     <-- 144 -->        PDF

Suvati usled svoje finansijske važnosti bili su i ostali svojina jačih


i države, a sada u glavnom države.


Potrebe Galičnika na ogrevu velike su, kako usled dugačke zime


tako i usled veličine njihovih domova i nedovoljno uvedenih štednjaka


i peći za hieb i ogrev. Te se potrebe kreću oko 7.000 pr. metara godišnje,


stoga je snabdevanje ogrevom za Galičance problem, koji oni sa mnogo


muka rešavaju iz godine u godinu.


Prema poreskom popisu Galičnik ima oko 880 hektara šume. Da


bi sredili gazdovanje sa ovom šumom, jula 1932. godine njihov vredni


punomoćnik Tihomir Mihajiović zamolio je Bansku Upravu, da o trošku


sela izasalje jednog stručnjaka, koji će ih uputiti u pravilan postupak sa


njihovom šumom.


Određen od strane Banske Uprave sa zadovoljstvom sam krenuo


u Galičnik, to pre što je ovaj poziv bio prvi toga kova.


Galičnik. Foto I. Mihajiović


Pošto sam se preko opštinske vlasti i brojnih domaćina upoznao sa
životom stanovništva i njihovim potrebama, pregledao sam detaljno ćelu
šumu i kako sam se po pregledu odlučio za prelaz u gazdovanje visokog
uzgoja, to sam na licu mesta izvršio na više mesta oglednu proredu, koja
mi je bila potrebna za dokumentaciju službenog elaborata i; pouku prestavnika
sela, kako se proreda izvršava.


Posle svestrane diskusije sa prestavnicima sela utvrdio sam linije
budućeg postupka sa ovom šumom, koje sam po povratku u Skoplje
priveo u delo.


3. Opis šume.
U planu sačinjenom fotografskim uveličavanjem generalštabne
karte u merilu 1:20.000, skiciranjem međa šume, čistina, puteva i kamenjara
ustanovio sam, da površina pod šumom zahvata oko 640 ha, dok
je ...^ 240 ha pokriveno čistinama, pašnjacima, kamenjarima i dr.


Šuma se nalazi između 740 i 1780 m. nad morem, tako da je najniža
tačka nivo reke Radike. Zastupljene su u glavnom zapadna i severozapadna
ekspozicija, dok su ostale ekspozicije manje zastupljene. Šumu


270