DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 139     <-- 139 -->        PDF

Potrebno je da merodavni faktori, koji rukovode sa naseljavanjem,
posvete malo veću pažnju pitanju šuma u Metohiji i ekonomskoj potrebi
naseljenika i starosedelaca, jer je to pitanje od velike važnosti za opstanak
tih naselja. Naseljavanje Metohije, koje je u uskoj vezi sa pitanjem
šuma, vrši se bez sudelovanja šumarskih stručnjaka,, a docnije će se,
kada šume većim delom budu nestale ili budu upropašćene, bacati krivica
na šumare, i ako u ovom slučaju nemaju nikakvog udela pri rešavanju
tog važnog pitanja.


Résumé. La colonisation de la plaine de Métohia est en train de s´effectuer,
meme aux frais de la foret. L´ auteur plaide pour la foret qui se trouve sur le sol
absolument forestier, afin d´assurer l´avenir des habitants — autochtones et colonistes.


DRAGOLJUB S. PETROVIĆ (BEOGRAD):


OSNOVNA NAČELA ZA RAD NA UREĐIVANJU
ŠUMA U JUŽNO] SRBIJI


(PRINCIPES DE L´AMÉNAGEMENT DES FORETS DANS LA
SERBIE DU SUD)


U Južnoj Srbiji, dakle u najjužnijem delu naše Kraljevine, stoji uređivanje
šuma pred velikim radovima, ali i interesantnim zadacima i problemima.
Veličina ili upravo množina ovih radova shvatiće se lako, kada
se pred očima ima činjenica, da za površinu od oko 1,700.000 hektara
šume (40.7% od ćele površine Južne Srbije) ima oko 15 privrednih planova
izrađenih i sada u izradi sa oko 70.000 hektara površine. Iako usleđ
rascepkanosti šume, koja se nalazi u nedržavnim rukama, za rad ne
dolazi u obzir cela ova površina, ipak je onaj deo, u kome treba raditi,
još uvek znatan. Da ne bi bilo nesporazuma, napominjem, da pred očima
imam sve šume bez obzira na svojinu, jer nije samo država obavezna,
da za svoje šume izrađuje privredne planove. Država će kao sopstvenik
šume uređivati svoje šume putem svojih organa, a za ostale šume uticaće
opet kao javna sila preko nadležnih organa. U svakom slučaju država
ima dužnost da vodi računa o uređivanju svih šuma.


Interesantnost ovih radova i množina problema proističe iz oblika
zemljišta, podneblja, stanja šuma i načina života naroda.


Da bi što lakše i preglednije došli do onih osnovnih načela, na
kojima ovi radovi treba da počivaju, postavićemo sebi jedno pitanje i na
njega dati odgovor. To je pitanje, šta hoćemo da postignemo sa ovim
uređivanjem šuma uopšte? Možda bi se reklo, da je ovo pitanje izlišno
i da na njega ne treba dati odgovor. I to je moguće kod država, u kojima
su šume već uređene, dakle gde bi već postajali temelji i zgrade na


265