DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 138     <-- 138 -->        PDF

Ekonomske potrebe starosedelačkih sela nisu uzete u obzir skoro


nimalo. Jedan hektar na jedan dom, koliko je po prilici ostavljeno staro


sedelačkim selima, ne može zadovoljavati ekonomsku potrebu jednoga


doma ni u pogledu ogrevnih drva, a o popaši i da se ne govori. Kad se


uzme u obzir i činjenica, da ta sela nemaju druga utrinska zemljišta za


popašu stoke, onda se dolazi do toga, da će ta sela biti u nemogućnosti


da drže stoku i biće prinuđena da je svedu na minimum.


Za sada starosedelačka sela ne osećaju veliku oskudicu u pogledu
drvnog materijala i popaše stoke; drvnim materijalom snabdevaju se
kupovinom od iskrčenih naseljeničkih parcela ili sečom u nenaseljenim
kompleksima, a popašu stoke vrše na šumskim kompleksima, koji još
nisu dodeljeni naseljenicima. Ima slučajeva gde starosedelačkim selima
nije uopšte ostavljeno šumskog zemljišta, kao što je slučaj sa selom
Dragoljevcem u srezu Istočkom, gde se već i sada s velikim teškoćama
bore oko snabdevanja drvnim materijalom, a to svakako nije jedini
slučaj.


I o ekonomskoj potrebi naseljenika ne vodi se dovoljno računa.
Njima se dodeljuju parcele od 5—15 hektara, većinom šumskog zemljišta,
Izvesno vreme bio je na snazi raspis Kr. Banske Uprave, da naseljenici
mogu krčiti svoje parcele, koje su pod sitnogoricom, bez prethodnog
odobrenja i izdavanja dozvola od strane opšte upravne vlasti u smislu
zakona o šumama. Time se htela učiniti izvesna olakšica naseljenicima,
koju su mnogi od njih rdavo primenili, bilo od nevolje, bilo od neznanja
zriačaja i vrednosti šume, jer su veći deo dobivenog zemljišta pretvorili
u poljoprivredno. Većina njih učinila je to od nevolje, jer su jedan deo
drvne mase prodavali, a jedan deo ustupali starosedeocima u zamenu
za rad oko krčenja, pošto nisu u mogućnosti da plaćaju radnu snagu. Na
taj način veći deo šuma dodeljen naseljenicima biće posečen i iskrčen,
a to u toliko pre, što se u tim šumama, kao i u onima, koje još nisu parcelisane
i dodeljene naseljenicima. skoro i ne vodi nadzor nad sečom,
jer agrarne vlasti, kao vlasnici tih šuma, nisu postavile organe za čuvanje,
a upravne vlasti takođe nemaju osoblje za vršenje nadzora i sprečavanja
prekomerne seče i krčenja.


Takvim načinom nije osigurana ekonomska potreba naseljenika i
bolje bi bilo, da su agrarne vlasti naseljenicima dodeljivale potrebno zemljište
samo za poljoprivredu, a zadovoljenje potrebe na šumskom zemljištu
da su osigurale izdvajanjem većih šumskih kompleksa za pojedina
naselja. Ovo bi kud i kamo bilo bolje i u pogledu gospodarenja i u pogledu
uzgoja i čuvanja. Na isti način trebala je da se osigura i eKonomska
potreba starosedelačkih sela. Obrazovanju većih šumskih kompleksa za
zadovoljavanje ekonomske potrebe kako naseljenika tako i starosedelaca
moglo bi se još i sada pristupiti, pošto ima šumskih kompleksa, koji još
nisu parcelisani i dodeljeni naseljenicima.


Osim toga prilikom naseljavanja i dodeljivanja zemljišta ne vodi se
dovoljno računa o sposobnosti šumskog zemljišta za pretvaranje u poljoprivredno.
Vrlo često ta zemljišta nose karakter apsolutnog šumskog tla,
a dodeljena su naseljenicima da ih pretvaraju u poljoprivredna.


Docnije, 1931. godine naredbom Ministarstva šuma i rudnika ukinuta
je povlastica naseljenicima, da mogu slobodno krčiti šumsko zemljište
bez prethodne dozvole upravnih vlasti, te se i oni podvrgavaju zakonskim
propisima u tom pogledu, pa je verovatno, da će se zaštititi od
krčenja bar apsolutna šumska tla.


264