DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 137     <-- 137 -->        PDF

Šume su dobrim delom na relativnom šumskom tlu. Pojedini kompleksi
tih šuma iznose po nekoliko hiljada hektara. Glavne vrste drveća u tim
šumama čini hrast, cer i u nekoliko pitomi kesten. Većim delom su šume
niskog uzgoja, šume panjačc. a gdegde se nadu šume visokog uzgoja
pitomog kestena i hrasta i to na manjim površinama; to su obično zabrani
pojedinaca.


U pogledu vlasništva, šume u Metohiji bile su ranije podeljene na
seoske i privatne. Seoske su šume sačinjavali glavni kompleksi, a privatne
zabrani u blizini kuća. Gospodarenje u tim šumama bilo je neuređeno.
Svaka je porodica imala pravo da iskorišćuje šumske proizvode za
svoju domaću potrebu, pa čak i za prodaju na malo, za snabdevanje
sitnih namirnica u kući, i to bez ikakvog naročitog odobrenja sela, odnosno
seoskog odbora, jer se svaka porodica smatrala kao ravnopravan
član u pogledu iskorišćavanja šumskih proizvoda u seoskoj šumi. Seča
je vršena bez reda, jer je svaki sekao gde mu je bliže i pogodnije za
izvoz. Stoka je takođe puštana na popašu na celoj površini, te su pojedine
parcele šuma usled prekomernog iskorišćavanja u pogledu seče
i popaše pretvorene u šikare. Nešto su bolje čuvani privatni zabrani, koji
su u glavnom i služili za snabdevanje građevnim drvetom. 0 tim zabranima
se starao domaćin, koji je strogo vodio računa o potrajnosti gospodarenja
i pazio sa svima ukućanima, da neovlašćeno lice ne izvrši kakva
seču, . kada bi se koji gorosečac zatekao na delu, vrlo često je plaćao
glavom.


Seoske šume bile su podeljene međusobno obično prirodnim granicama.
Svako je selo čuvalo svoju šumu i svaki je seljak znao granice
seoske šume, te je često dolazilo i do krvoprolića, kada bi se u šumi
zatekla lica iz drugih sela da vrše seču ili popašu stoke.


1 ako se sa tim šumama gospodarilo neracionalno i bez ikakvog
reda, one ipak nisu uništene blagodareći dubokom i hranivom tlu, kao
i pogodnoj klimi za šumu. Te se šume mogu vrlo lako regenerisati, a
kada bi se čuvale, gajile i podizale iz semena, mislim neću preterati ako
kažem, da bi te šume bile isto onako dobre kao hrastove šume u Slavoniji.


Danas se te šume naseljavaju i šumska zemljišta pretvaraju u
poljoprivredna. Naseljavanje Metohije je nacionalna i ekonomska potreba.
Pretvaranje relativnog šumskog zemljišta u poljoprivredno zemljište
ekonomska je potreba, a našem življu iz pasivnih krajeva dati
mogućnost, da se ekonomski razvija na zemljištu plodnijem i povoljnijem
za zemljoradnju, nacionalna je dužnost.


Agrarne su vlasti u svrhu naseljavanja stavile pod udar agrara i
ograničile sva šumska zemljišta u Metohiji, tako da je samo u srezu
Pećskom, Istočkom i Đakovičkom prema zvaničnim podatcima ograničeno
od strane agrara 53.556 hektara šumskog zemljišta. Prilikom ograničavanja
tih šuma, selima je ostavljeno otprilike po jedan hektar na


svaku kuću. Naseljavanje se vrši dosta intenzivno, što je vrlo pohvalno.
Ali ima grešaka, na koje se pri tome naseljavanju ne pazi u dovoljnoj
me ri.
Pri izvođenju toga posla nije se vodilo i ne vodi se dovoljno računa:


1. o ekonomskoj potrebi starosedelačkih sela;
2. o ekonomskoj potrebi naseljcnika i naseljeničkih sela;
3. o sposobnosti samog tla za pretvaranje iz šumske u poljoprivrednu
kulturu.
263