DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 129     <-- 129 -->        PDF

jalne žrtve pojedinaca u korist bogatstva celine, a najmanje to treba
primenjivati kod naših najsiromašnijih planinaca.


Najzad treba biti iskren. U zakonu za ograničavanje državnih šuma
izgubilo se iz vida, da se predvidi, da se pri ograničavanju drž. šuma isto
tako ima obzira u stvaranju potrebnih šumskih celina kod seoskih i opštinskih
poseda, čemu je tako stručnjački težio čl. 10 Zakona iz 1922. god.
i §§ 11 i 1 zakona iz 1930. godine, jer III stav §§ 11 poslednjeg zakona i
pokraj slične želje za seoske i opštinske šume ne stavlja državne i nedržavne
šume na istu nogu u tom smislu. Mora se priznati ipak, da se
zakon iz 1930. god. više približava ovom našem shvatanju, nego onaj iz
1922. godine. Čini se da su oba zakona obraćala pažnju više na ekonomsku
potrebu u drvetu okolnih sela nego što se mislilo na formu i
celinu same šume, koja se dodeljivala selima iz ekonomskih potreba.


Te teškoće oko konfuznih, nesređenih sistema svojine za vreme
sultana, pooštrenih takođe neiskristalisanim namerama zakona za ograničavanje
državnih šuma, u kojima su se mešali pojmovi svojine sa pojmovima
čuvanja šume i održavanja istih u pošumljenom stanju — što
je trebalo da bude predmet neke komisije za ekspropriaciju i arondaciju
državnog šumskog poseda — otežale su rešenje o svojini, tom neospornom
i najvažnijem pitanju u šumskoj kao i u svakoj privredi.


I kada se sve to ima na umu kao i onaj ogromni materijal, koji je
trebalo savladati, onda moramo reći, da je ovaj ceo posao išao onim
putem paralelno opštim prilikama, u kojima se naša mlada* Otadžbina
razvijala.


Résumé. Dans cet article je donne des détails sur la délimitation des forets
dans la Serbie du Sud. J´explique que ce travail, pénible et délicat selon sa matiere,
était si difficile vu le systeme compliqué des propriétés du Sultan,des Seigneurs
féodaux et des paysans qui ont eu seulement le droit viagere, plutôt du travail.


On voit que ce travail va Etre bientôt terminé et que . Etat aura ici une
surface des forets et de terrains forestiers de 40O a 500-000 hectares.
Aussi je joins un acte du pouvoir turque, interessant au point de vue de style
et de propriété.


Dans la troisieme partie, je donne un aperçu sur les principes de . économie
forestiere dans la loi de délimitation des forets, ou je démontre que cette loi a
cherché de créer les forets d´Etat dans la forme et quantité capables d´assurer une
solide exploitation forestiere.


255