DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Ing. SVETOZAR V. NOVAKOVIĆ (SKOPLJE):


PRILOG ISTORIJI OGRANIČAVANJA U
DRŽAVNIM ŠUMAMA JUŽNE SRBIJE


(UNE CONTRIBUTION A L´HISTOIRE DE LA DÉLIMITATION
DES FORETS DANS LA SERBIE DU SUD)


1. Ograničena površina.
U 1919. godini sa novim državnim životom otpočela je i šumska
privreda ovde na Jugu nov jedan život. Osnov za njen razvoj, bez svake
sumnje, nalazio se i nalazi u regulisanom stanju svojine. Do te godine
stanje je svojine bilo komplikovan sistem, u kome su se mešala prava
svojine sultana, feudalnih gospodara i čivčije.


Sume i šumsko zemljište zauzimaju 40.7% od celokupne površine
područja Južne Srbije. To znači 1,720.000 hektara. Ta površina i taj procenat
šume jasno govore o značaju, koji šume ovde imaju za narodnu
privredu. Ovo je skoro jedna polovina celokupnog zemljišta, koje narod
ovde ima. I to je jedan narod, koji se bavi u glavnom zemljoradnjom i
stočarstvom. Pri tom treba imati na umu, da se stočarstvo razvija na
bazi utrinskih ispaša, a ne na bazi štalske ishrane.


Nerešeno pitanje svojine tako velike površine zemljišta uticalo je
na stanje šumske, pa i opšte privrede. Rešenje se nametalo samo od sebe.
Ali mesto da se nade neki bolji način, da se to pitanje resi brzo, našao se
jedan vrlo nezgodan i to baš najnezgodriiji način, onaj kojim se (putem
jedne uredbe) smatrale sve šume kao državne i to za sve vreme, dok
se one ne razgraniče t. j . dok se državne šume ne ograniče.


Suština ovog pitanja, koje jako zadire u privredni život naroda,
iziskivala je, da se to pitanje ubrzo resi. Pristupilo se poslu sa najboljom
voljom. Zakoni su se menjali. Novi su zamenjivali stare i —* sa boljim,
stečenim iskustvom — bili su praktičniji.


Mi danas možemo da vidimo javni posao, koji je već priveden
kraju. Kada se pogleda na onu veliku površinu od 1,720.000 hektara, koje
je trebalo ograničiti, na opšte stanje države, koja se izgrađivala, na
mesne politike uticajnih ljudi i t. d., moramo priznati, da su odgovorni
imali mnogo teškoća. Pokraj svih teškoća ipak se brzo radilo. Pokazujem
ovde jedan predmet iz ograničavanja na području šumske uprave u
Ohridu. Tamo je trebalo resiti pitanje svojine šuma u dva politička sreza.
One iznose 67.575 hektara. Do 1924. god. država je putem ograničavanja
stekla pravo svojine na 4.179.56 hektara. U 1927. godini ograničila je
11,106.27 hektara i u 1928. godini završila je sa ograničavanjem, kada je
došla do svojine od 15.229.22 hektara,, dok je ostatak od 52.445.78 hektara
pripalo privatnicima, selima, verskim ustanovama i dr.


Iz toga se vidi i brzina, sa kojom se radilo, a i razumevanje, da je
brzina za takav posao bila nužna i opravdana. Kada se zna, da takva
rešenja moraju proći kroz sve zakonske formalnosti, onda se ne može
govoriti o nekoj sporosti, gledajući na rezultat i zakone takve kakvi su.


250