DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 123     <-- 123 -->        PDF

nika i kao vlast, koja u poslednjem stepenu rešava pitanje granične linije.
Bilo bi pravilnije, da se obrazuje jedan centralni viši Sud sastavljen od
stručnjaka, koji bi po sličnim pitanjima donosio formalna rešenja, koja
bi bila obavezna za sud.


U pogledu rešavanja po pitanjima svojine u ograničenom prostoru
postupak je nešto izmenjen. I po ovome Zakonu kao i ranijem, država
kao parnična strana dragovoljno se stavlja u položaj tužene strane i tako
tužiocu pruža mogućnost, da dokazuje svoje pravo na sporni prostor;
u koliko u tome ne uspe, sporno imanje ostaje državno. Po svima prijavama,
po kojima se traži u svojinu kakav prostor ograničenog državnog
zemljišta, ovaj sud donosi presude, koje saopštava zainteresovanim
strankama i državnom zastupniku. Na žalbu zainteresovanih ove presude
u poslednjem stepenu razmatra, do 5 ha, Prvostepeni Sud, a preko 5 ha
Apelacioni Sud. Ovaj postupak, da Sud za ograničavanje donosi presude
po svima sporovima u prvom stepenu, brži je i bolji, nego što je to bio
slučaj po ranijem Zakonu.


Kao novost propisan je uz ovaj Zakon pravilnik za njegovo izvršenje,
u kome su tačno određene dužnosti pretsednika i članova Suda,
državnog zastupnika, pomoćnog osoblja i dr. Isto tako propisano je, kako
se ima postaviti i utvrditi stalna granična linija, što je vrlo značajno, kad
se ima na umu, da su raniji sudovi vrlo slabo utvrđivali granice, tako da
je često posle završenog ograničavanja nastajao nov spor oko granične
linije.


Po ovome Zakonu vršeno je ograničavanje u 1930., 1931., 1932. i
1933. godini. Naročito u 1933. godini posao je bio vrlo dobro organizovan.
Ministarstvo Šuma propisalo je svakom Sudu zadatak rada, u kome je
tačno rečeno, koje sve komplekse ima da ograniči, a istovremeno (što
je najvažnije) stavilo je i svoj zahtev, na koju površinu (opisujući granice)
država polaže pravo svojine. Prema ovome sud je imao dovoljno
podataka o kompleksima, koje ima da ograniči, što je u velikoj meri
olakšavalo rad i imalo kao posledicu, da su Sudovi u 1933. godini (koliko
mi je ovo poznato) dali bolji rezultat od Sudova ranijih godina.


Iz svega izloženog vidi se, koliko je posao oko ograničavanja šuma
bio naporan, kod naroda nepopularan i nezahvalan za one, koji su1 ga
provodili, kao i na kakve je ogromne teškoće taj posao nailazio. U koliko
se više taj posao odlagao, nailazile su sve nove i nove prepreke, koje
su zahtevale izmenu Zakona, jer su naselja bila sve gušća, pa i sve veće
potrebe u ziratnom zemljištu, a još veće gde se stanovništvo zanimalo
stočarstvom. Srećom ograničavanje je u glavnom privedeno kraju. Svi
važniji i veći kompleksi ograničeni su, ostaje još da se rasprave izvesni
sporovi, koji bi posao mogao biti gotov još za jednu, najviše dve godine
rada, pa će tako ovo pitanje biti skinuto sa dnevnog reda, posle skoro
jedne polovine stoleća.


Résumé. L´ auteur donne une description, avec critique, de la législation concernant
la délimitation des forets domaniales dans la Serbie du Sud et du Nord. Ce
probleme, tres compliqué ces dernieres années, entrepris avec plus des ressources,
est a sa fin.


349