DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Nabrojene osobine i karakter štetnog delovanja daju Dragoru obeležje


bujice. Da bi se otklonile štete od ove bujice, predviđeno je projektom


uređenja: da se spreči degradacija terena u koritu srednjeg i gornjeg


toka bujice; da se zadrži pokretan materijal; da se obezbedi dno bujice


od produbljivanja u reonu varoši; da se izradi stalno korito za neškodljivi


odvod vode u donjem toku ; da se pošume devastirane površine terena


i zavede racionalno gazdovanje sa šumama u bujičnom području.


Od nabrojenih mera navedenim projektom bili su uzeti u razmatranje
poslovi oko uređenja srednjeg toka, i to radovi oko sprečavanja
produbljivanja dna, podlokavanja obala i zaustavljanja nanosa u koritu
bujice.


Izrada pregrada.


Pošto se snaga vode smanjuje sa usporavanjem oticanja, to je radovima
namenjenim u svrhu sprečavanja pojave erozije i korozije bio cilj
smanjivanje pada bujice. Taj je cilj bio postignut izradom sistema pregrada
u koritu bujice. Deiovanje tih pregrada bilo je takvo, da se iza
svake pregrade stvorilo jezero, u kome se taložio vodom doneseni kamen,
šljunak i pesak. Postepeno se popunio nanosom sav prostor uzvodno
od pregrada, te se dno korita uzdiglo, a pad bujice se smanjio
i približio projektovanom padu.


Pregrade su izrađene u sistemu, kako ne bi bile podlokane i da bi
se dobio kontinuelan pad između pregrada. Rezultat delovanja tih pregrada
osetio se i u donjem toku, jer se zatrpavanje njiva smanjilo, time
smanjila i štetnost bujice.


Sem poprečnih pregrada izrađeni su i uzdužni obalni 1zidovi, koji
sü služili za zaštitu podlokanih obala i radi formiranja korita bujice na
mestima, gde je postojala opasnost poplave i proširenja bujice na račun
njiva.


Pri iskopu rova za temelj zida morala se odvoditi voda od mesta
rada. U ovome slučaju rađene su privremene brane od drveta i busena,
kojima se odvodila voda k jednoj obali, da bi se moglo raditi kod druge
i u sredini korita bujice. Više puta se dešavalo, da se pri kraju pripremnih
radova za zidanje odjednom pojavi oblak iznad Peristera, te se kroz
kratko vreme začuje huka nadolazeće bujice. Ona brzo poplavi iskop i
zatrpa ga nanosom, a privremene brane poruši i odnese. Takva iznenađenja
u radu neugodna su i za iskusne bujičare, a kamo li za početnika.
Inače je rad oko izrade kamenih zidova jednostavan, kada nisu u pitanju
visoke vode bujice.


Izradom tehničkih objekata još nije konačno rešeno pitanje uređenja
ove bujice. Izvršenim do sada radovima umireno je samo korito
bujice i smanjeno njeno deiovanje. Znatne površine sliva ostale su i dalje
bez šumskog pokrova, te je dalji zadatak šumara da izvrše veštačko
pošumljavanje golih površina sliva i uspešno čuvaju postojeće šume.


Ostale mere predviđene u projektu uređenja Dragora ne spadaju u
delokrug bujičara, pošto stoje u vezi sa pitanjem regulacije varoši i sa
melioracijom Pelagonske ravnice.


Résumé. L´ auteur nous introduit dans le systeme de la correction du torrent
Dragor, effectuée en régie et aux frais de F Etat.


2M