DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 117     <-- 117 -->        PDF

to ću u kratko izložiti sadržaj projekta za uređenje te bujice i suštinu
izvršenih radova.


Pri proučavanju pitanja oko isušavanja bara u dolini Crne reke
pokazalo se, da na stvaranje močvara imaju upliva i bujice, koje se ulivaju
u kotlinu Pelagonije. Da bi se povoljno resilo pitanje isušavanja
močvara, trebalo je otkloniti štetno djelovanje bujica. U prvom redu bila
je uzeta u obzir bujica Dragor, te je sastavljen projekat uređenja, a
docnije je pristupljeno radovima na uređenju te bujice.


Sadržaj projekta.


Peka Dragor izvire na Peristeru na nadmorskoj visini oko 2.200
metara iz jednog malog glečerskog jezera i izbija na severo-istočnoj padini
planine, a u svome donjem toku prolazi kroz Bitolj i gubi se u prostranim
barama Crne reke u Pelagonskoj ravnici, na nadmorskoj visini oko 550


Uređenje bujice „Dragor"


metara. Dragor je jedan od većih bujičnih potoka ovoga kraja. Njegova


dužina je oko 26 km., a površina sliva iznosi oko 122 km". Izračunata
maksimalna količina proticajne vode je 232 mVsek.
Veliki pad ü gornjoj polovini toka stvara uslove, da reka brzo nabuja
čak i usled lokalnih kiša na planini, te iznenadno nadolazi.
U svome toku od podnožja planine pa sve do Bitolja reka proseca
diluvialne naslage terena, te kopa svoje korito i podlokava obale odnoseći
trošan materijal u ravnicu, gde stvara čun nanosa. Ova reka ugrožava
poplavom donji deo Bitolja i zatrpava njive nanosom peska i šljunka.


243