DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Međutim posle godinu dana prilike na terenu sasvim su se izmenile.
Čitavi blokovi zemlje su se spustili i sišli niz korito bujice Mlakačke, tako
da od trase sabirnog kanala nije ostalo ni traga na tome mestu. Zbog
ovog pomeranja zemljišta u čitavim blokovima doneta je odluka od
strane ministarstva, da se svaka bujica uređuje zasebno sa pregradama
u sistemu i odvodnim kanalima. Princip odvođenja vode sabirnim kanalom
zadržan je samo kod bujice Mlakačke, koja se račva u tri ogranka,
te se voda sliva ima sabrati sva u jedan ogranak i ovaj regulisati pregradama
u sistemu i odvodnim kanalom.


U bujici Rašićevoj još ranijih godina direkcija državnih železnica
je podigla nekoliko zaustava od kamena u suvo, radi zaštite železničke
pruge od navale bujičnog nanosa. Te su zaustave stalno bile oštećivane
od vode i nadoziđivane.


Poslednjih godina otpočeto je sistematsko uređenje ove bujice. Pre
svega rekonstruisane su i pojačane zidovima od kamena u cementnom
malte ru sve oštećene zaustave, koje je podizala ranijih godina direkcija
državnih železnica. Zatim je pristupljeno izradi novih pregrada za zaustavljanje
materijala i učvršćivanje dna korita. Taj je posao tako reći
u začetku, te se ima nastaviti do definitivnog uređenja. Do sada podignutim
objektima zaustavljeno je dalje napredovanje bujice u donjem
toku, ali u gornjem toku bujica aktivno deluje i prilikom većih kiša zatrpava
prugu materijalom.


Kod ove je bujice vršeno i pošumljavanje bagremom na jednom delu
sliva i obala. Pošumljavanje je uspelo vrlo dobro, ali se time nije moglo
mnogo pomoći, pošto dno korita još nije utvrđeno tehničkim objektima.


Kod ostalih bujica iz grupe Džepskih bujica pristupljeno je pripremnim
radovima, nakon čega će se pristupiti i samom uređenju.
Ovim je ukratko izloženo, šta je sve urađeno na uređenju bujica
u ovim krajevima od oslobođenja do sada.


Résumé. La correction des torrents dans la Banovine de Vardar date de


. année 1927. Ces travaux, tres exigeants au point de vue pécuniaire, sont généralement
limités sur les torrents de la vallée de Morava ou ils causent souvent des
dégâts a la ligne de chemin de fer Skoplje — Nich — Beograd.


Inž. PANTELEJMON DOLGIJ (SKOPLJE) :


UREĐENJE BUJICE DRAGOR


(CORRECTION DU TORRENT DRAGOR A BITOLJ)


Na uređenju bujica u Vardarskoj banovini radilo se poslednjih godina
na nekoliko mesta, te je i u kotlini Pelagonije kod Bitolja bilo pristupljeno
radovima na uređenju bujice Dragor. Kako je to gotovo jedina
bujica na jugu banovine, u kojoj su u poslednje vreme izvođeni radovL


241