DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 112     <-- 112 -->        PDF

žica i jaruga bujičnog karaktera, a i čitave reke, čije površine slivova
premašaju stotine kilometara kvadratnih, nose karakter bujica (Lepenac,
Dragor, Krševica, Kriva reka, Pčinja i t. d.).


Najveću štetu trpe saobraćajna sredstva, naselja i plodna zemljišta.


Saobraćajna sredstva obično se nalaze duž reka, čiji je sliv ogoleo,
te je prepun jaruga, jaružica i većih potoka bujičnog karaktera, zato vrlo
često i na železničkim prugama i na putevima nastaje prekid saobraćaja
usled zatrpavanja bujičnim nanosom.


Najveća opasnost od bujica preti naseljima, koja se nalaze na podnožju
planinskih masiva. Dok su planinski masivi bili pokriveni šumom,
opasnosti od bujica nije bilo i ta su naselja, — bogata izvorima, šumama
i plodnim zemljištima, — predstavljala blagostanje i sreću za život, a


Bujica „Rašićeva" kod železn. stanice Džep.


posle satiranja šuma bujice su rušile zgrade i zatrpavale plodna
zemljišta.


Usled štetnog delovanja bujica izvesna polja delom su zamočvarena
i hiljade hektara zemljišta se ne privode kulturi, kao što,! je slučaj sa
delovima Skopskog polja, Strumičkog polja i Bitoljskog polja. Osim toga
što se ta zemljišta ne privode kulturi, što je od neocenjive štete i po narod
i po državu, šteta je još veća i zbog toga, što su ta zamočvarena polja
leglo uzročnika malarije.


Prema izloženom uređenje je bujica u ovim krajevima od prvoklasne
važnosti, kako za saobraćaj tako i za stvaranje mogućnosti da se močvarna
zemljišta pretvore u plodna.


Na uređenju bujica sve do oslobođenja nije ništa rađeno, a njihov
broj satiranjem šuma sve je više rastao. Sam narod se branio od bujica,
koliko je znao i mogao, te su u tu svrhu na mnogim mestima podizani
obrambeni zidovi od kamena u suvo pored kuća i imanja. Tek posle


238