DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 110     <-- 110 -->        PDF

reke »Pene«. P´ored ovoga je izdato Domu narodnog zdravlja u Tetovu


5.000 komada raznovrsnih sadnica radi uređenja njegove bašte.
Samoupravnim telima izdato je za pošumljavanje goleti:
1) Na području sreza Donjo-Pološkog:
a) Opštini Džepčiškoj: Na objektu Br. 1. krajf sela Đermol-Poroj
posađeno je ukupno 19.000 komada. Na objektu Br. 2. iznad sela Džepčište
posađeno Je 5.000 komada.


b) Opštini Tetovskoj: Na objektu Br. 3. iznad kilometra 3—5 put
TetovO´-Prizren kulukom Tehničkog odeljka posađeno je 6.000 komada.


c) Opštini Donjo-Palčiškoj : Na objektu Br. 4. iznad sela kod crkve
posađeno je 5.000 komada.


d) Opštini Senokoškoj: Na objektu Br. 5. u početku bujičnog područja
u ataru sela Gradac posađeno je 7.500 komada. Na objektu Br. 6.
iznad sela Negotina posađeno je 2.500 komada.


2) Na području sreza Gornjo-Pološkog:
a) Opštini Požaranskoj: Na objektu Br. 7. iznad sela Dobri do posađeno
je 6.500 komada.
b) Opštini Vrapčiškoj: Na objektu Br. 8. iznad sela Vrapčišta na
brdu kod crkve »Sveti Ilija« posađeno je 8.000 komada.


c) Opštini Zubovačkoj: Na objektu Br. 9. iznad sela Zubovci izvedeno
je pošumljavanje starih kultura, koje su bile podignute u državnoj
režiji; posađeno je 15.000 komada. Na objektu Br. 10. iznad sela Debreše,
odmah iznad opštine i škole, posađeno je 6.000 komada.


Svega zasađeno narodnim pošumljavanjem . 75.000 komada


Privatnim ustanovama i licima 235.000 „


školama za ograde i t. d 5.000


Ukupno izdato 315.000 komada
Na narodno pošumljavanje bilo je izdato svega 380.000 komada
sadnica, od kojih 80% otpada na bagremove sadnice i 20% na brest,
platan, pitomi kesten, jasen, javor i bor.
Dosadašnji rad, osobito rad 1932.—1933. god., pokazao je, da smo
na dobrom putu i da je ideja narodnog pošumljavanja prihvaćena i treba
da bude potpomognuta na sledeći način:
1) Narodno pošumljavanje izvesti na način kombinovanja, tako da
se sam rad sađenja izvede plaćenom snagom uz minimalne nagrade i
time dobijamo veći uspeh u radu.
2) Omogućiti sreskom šumarskom referentu stalni kontakt sa narodom
na licu mesta. Time će biti rešene sve teškoće, ne samo kod pošumljavanja,
već i kod drugih šumskih problema. U isto vreme organizirati
dečje dane i pomoći akciju Sokolskih društva i drugih humanih
ustanova.
3) Sačuvati rad u državnoj režiji na malim površinama, koji će
služiti kao tehničko-ogledno polje šumarskim stručnjacima, a sa druge
strane biće kao materijalna pomoć siromašnom stanovništvu.
4) Šumski rasadnik treba da produkuje jake sadnice, u glavnom
bagremove.
U planu narodnog pošumljavanja treba postaviti u prvom redu
kolektivno narodno pošumljavanje, koje donosi više koristi društvuselima, i to na golim mestima, za koja je pošumljavanje osobito potrebno.
Dalje treba pomoći školama i opštinama, koje se staraju za opštu korist,
bilo za zdravlje svoje dece, bilo za ukras varoši, bilo za zaštitu varoši


236