DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 109     <-- 109 -->        PDF

teljima, Sokolskim društvima, pretsednicima opština i kmetovima sela,,
istaknuo je važnost pošumljavanja u vezi sa opštom privrednom krizom.
Održan je selima niz predavanja i zainteresovana su sela za pošumljavanje.


Kao rezultat ovih moralnih napora sreskog šumarskog referenta
bile su donete seoske odluke o dobrovoljnom narodnom pošumljavanju.
Ove odluke bile su potvrđene od strane Načelstva sreza i dale su potstreka
pojedinim lenjivcima, a selu obezbedile unutrašnju disciplinu kod
rada, kao i sigurnost u pogledu izvođenja rada. Sreski šumarski referent
u ovom aktu video je prelaz iz apstraktnosti u stvarnost, imao je mogućnost
odrediti način rada, obezbediti selu potrebitu količinu sadnica i
u dane sađenja nadzirati ovaj kolektivni rad.


Nakon donošenja ovakve odluke, a u vezi sa željom sela, sreski
šumarski referent treba da na licu mesta izabere objekat za pošumljavanje,
obično goleti iznad sela, i već istom prilikom pokaže, na kakav
način treba izvršiti pošumljavanje i eventualno kopanje rupa i šančeva.


Prilikom početka rada opet je sreski šumarski referent učio narod,
na kakav način treba kopati rupe, iskoristiti reljef i t. d., dok se ubedi,
da njegova upustva narod rezume. Ako se ovi radovi vrše na bujičnim
područjima, gde treba vršiti primitivne, tehničke radove l(odvod vode,
pravljenje suvog zida i pletenje pletera), dodeljuje se čuvar šuma. Nakon
toga zbog pomanjkanja vremena sreski šumarski referent putuje na drugi
objekat. Naš narod vičan je ovome radu, osobito kada ima dobrog nadzora
od strane seoskog kmeta, tada se izvrši rad oko kopanja rupa dobro.
Eventualne greške lako se poprave pre sađenja.


Momenat sađenja izrično zahteva prisustvo sreskog šumarskog referenta
i pomoć mesnog učitelja, jer se greške kod sađenja ne daju lako
kontrolisati kod kolektivnog rada, pošto u jedan dan dolazi do 200 neizvežbanih
radnika, pa je teško sprovesti organizaciju posla, u čemu leži
u glavnom uspeh rada. Trebalo bi ovaj deo rada odvojiti iz čitavog delokruga
narodnog pošumljavanja i izvršiti ga putem plaćene radne snage,
radi boljeg uspeha.


Prašenje sadnica ustupljeno je dotičnim selima i ono je blagovremeno
izvršeno po upustvu sreskog šumarskog referenta.


Ovi radovi, koji su vršeni po prvi put na ovaj način, bili su skopčani
sa teškoćama, koje su se osnivale na nesporazumu između pojedinih
sela i građana. Pošumljavanje bilo je vršeno na privatnim goletima, koje
su služile kao ispasišta i zirati, na kojima je bio posađen kukuruz. Zbog
oskudice pašnjaka i ziratnog zemljišta pojedinac je podnosio štetu, koju
bi trebalo nadoknaditi na neki način. Ali i ove smetnje bile su prebrođene
ličnim autoritetom sreskog šumarskog referenta, a neki put i intervencijom
sreskog načelnika.


V. Pregled radova u 1932.—1933. godini.
Državnim ustanovama izdato je svega 8.500 komada (i to Tehničkom
odeljku u Tetovo), od kojih su 2.500 jakih sadnica platana, jasena, bagrema,
duda i pitomog kestena, dobivenih iz šumskog rasadnika u Ohridu,
upotrebljeni za drvored kraj državnih puteva. Ove sadnice zasadili su
državni putari. Ostalih 6.000 komada Tehnički odeljak posadio je kulukom
iznad puta Tetovo-Prizren, na 3—5 km. radi učvršćivanja popuzina obale


235