DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 107     <-- 107 -->        PDF

vanjem. Kako se vidi iz priložene tabele, ima više muslimanskih kuća,
koje ne mogu da odustanu od starih načina i pojmova života. Oskudica
za ziratnu zemlju, stočarstvo i koze kao glavna osnovica ishrane življa,
osim toga bezobzirna seča šikara i šume prestavlja najveću poteškoću
za pitanje pošumljavanja. Trebaće dosta vremena, da se probudi svest
kod gorštaka za potrebu pošumljavanja.


II. Pošumljavanje do 1930. godine.
Pošumljavanje u Pologu bilo je vršeno i pre, ali podatke o radu
imamo samo od 1926. god., kada je bio osnovan šumski rasadnik na mestu
zvanom »Pašin grob« kod Tetova, sa površinom 1.20 hektara, koji i sada
postoji, ali je umanjen na 1 hektar. Kapacitet rasadnika iznosi 200.000 do
300.0000 jednogodišnjih šumskih sadnica, koje su služile kao jedini izvor
za namirenje pošumljavanja u državnoj: režiji i pošumljavanje privatnom
inicijativom. Interes za pošumljavanje bio je dosta velik. Od 1924—1929.
god. bilo je izdato narodnim školama, privatnim licima i državnim ustanovama
i t. d.


a) Crnog bora 14.000 sadnica


b) Bagrema 340.000


c) Kestena 12.500


d) Amerikanskog jasena 47.500


g) Gledičije 8.000


422.000 sadnica
Kao što se vidi, najviše se tražio bagrem kao vrsta drveta, koja je
bolje podnosila ovdašnje klimatske prilike.
Pošumljavanje je početo u državnoj režiji u 1926. god. sa neškolovanim
biljkama dvogodišnjeg crnog bora i jednogodišnjeg bagrema. Pošumljavanje
je vršeno sa levé i sa desne strane »Šarske reke« (Tetovske
reke). Na ovom objektu i u sledećim godinama bilo je produženo sa
pošumljavanjem i popunjeno je staro neuspelo pošumljavanje, dodate su
bile vrste kao pitomi kesten, amerikanski jasen, javor i dr. Pošumljavanje
je vršeno kopanjem rupa u razmaku od 2—3 met., mestimično je
bilo i u šančevima i pod motiku na popuzinama.


Slika uspeha svakogodišnjeg pošumljavanja bila je približno jednaka,
uspeh u proleće 90%. Ovaj je procenat padao krajem septembra
iste godine na 15—40% usled žege i suše.


Rad na pošumljavanju u 1926. god. dao je mogućnost da se traži
orijentacija o načinu sadnje i izbora vrste sadnica, dao je tehničku rutinu
na pošumljavanju i rukovanju sa šumskim sadnicama. Tehnički momenat
je od velike važnosti, jer se na njemu mogu utvrditi sve materijalne žrtve
i volja za pošumljavanje. Rad u državnoj režiji, koji se vodi sa većom
disciplinom, nadzorom i posmatranjem, dao je putokaze za tehnički momenat,
i za ovo treba zahvaliti režiskom radu.


Do sada u rasadniku »Pašin grob« isprobane su sledeće vrste semena:
crnog i belog bora, smreke, jele, cedrus atlantica, bagrema, zanoveta,
pitomog i divljeg kestena, jasena crnog i belog, gledičije, javora
negundo i brdskog javora, maklure, belog i crnog duda, lipe, leske, koprivića,
breze, tuje, čempresa i bresta. Od njih je pokazao dobar uspeh
bagrem, jasen, javor, kesten i orah i kao takvi bili su isprobani —
eksperimentisani u navedenom objektu, koji je bio pogodan, jer ima više
različitih visina, ekspozicija i zemljišta.


233