DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 106     <-- 106 -->        PDF

preko zimskih meseci leži magla i povećava oštrinu temperature i relativnu
vlagu vazduha.


Klimatski podaci u glavnom su sledeći: Godišnjih vodenih taloga ima
677 mm, od kojih na 7 vegetacionih meseci (od 1. IV. do 31. X.) otpada
277 mm, to znači 40% sa 58 kišnih dana. Inače preko leta vladaju jasni
sunčani dani sa slučajnim provalama oblaka. Godišnja je temperatura
12.4°, za vegetacionu periodu 18.5° C. Godišnja amplituda temperature
ide od + 37.9° C do — 22.0° C, a razmak dnevne temperature iznosi
12° C, čime se ova karakterizira kao gorska.


Pregled površina na teritoriji Pologa


Srez Gornjo-Pološki Srez Donjo-Pološki


1
Ha ar. m2 Ha ar. m2


Privatne šume 524 78 10 3.222 56 10
Opštinske i seoske šume . . 17.792 16 50 10117 25
Manastirske i crkvene šume . 189 2 165 67 49
Državne šume 1.103 45 39 3.070


Ukupno . . 19 609 41 99 17.457 23 84


Privatni suvatt i pašnjaci . . 574 95 5 2.890 33 74


Opštinski i seoski pašnjaci . 13.Q03 46 25 21.230 38 87


Manast. i crkveni pašnjaci . 68 45 20 294 30 96


4.619 97 54 28.475 62
Ukupno . . 19.166 84 4 52.910 64 57


Neplodno zemljište . . . 2.913 96 | 19 12.982 63 42


Celokupna površina srezova . . 57.133 89 22 121.446 78 10


ce


Sume zahvataju 34,3°/o od cei. pov. sreza 15,2% °d´-Pov- sreza


Stanovništva i domova Duša Domova Duša Domova


Pravoslavnih 11.401 1.875 27615 4.447
Muslimansk´h . 24.596 3.994 49.479 8.107


Ukupno . . . 35.997 5.869 77.124 12.554


Iz gore navedenog vidi se, da klimatske prilike za pošumljavanje
nisu baš najteže, upoređujući ih sa drugim mestima Juga (Kavadar, Negotin
i Ovče-polje). Sam bujični reljef iziskuje pošumljavanje i povratak
iskrčenih i ogolelih površina šumskoj kulturi.


Stanovništvo ovoga područja u glavnom je brdsko, ono se bavi
zemljoradnjom i stočarstvom. Siromašno je i da zaradi potreban novac
za život, ide u pečalbu. Manjak ziratnog zemljišta tera, da ljudi pretvaraju
šumu u ziratno zemljište, koriste ga 2—3 godine i dalje, kao iscrpljeno,
ostavljaju ga Božjoj volji. Česte štete, koje su nanele u zadnje vreme
bujice, probudile su u stanovništvu interes za šumu i volju za pošumlja


232