DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Mrzenačko Brdo.


Prvo i drugo pikirište Mrzenačkog brda po svom su položajukarakteru zemljišta slična jedno drugom. Tlo nanosno, peskovita ilovača
pomešana sa šljunkom, položaj ravan; nalaze se pri dnu, a sa istočne
strane brda podloga je kamenita. Treće je pikirište po površini najmanje,
peskovita ilovača dosta je duboka, podloga kamenita, položaj ravan, na
grebenu.


Obrada zemljišta izvršena je u decembru 1931. godine, a sadnja u
januaru 1932. Obrada je izvršena krampom i motikom, sadnja jie pak izvršena
»pod kolac« ili tačnije pod železnu štangu. Rupe za sadnice pravljene
su železnom štangom zbog šljunkovitog tla, a nabijanje zemlje
vršeno je kocem; sadnja je izvršena u redovima. Razmak reda od reda
30 cm, a u redu 25 cm. Ovaj je način sadnje brz, jednostavan i jeftin.
Uspeh rada sadržan je u pregledu broj: 2.


Pregled broj 2.


Pregled zasađenih i uspelih sadnica na pikirištima
Redni
broj Bilo je zasađeno u januaru 1932 godine Uspelo u proleće
1933 g. u %
1. Bagrema . . . 2.Ç00 sad. 1.000 sadnica 34,5
2. eOO sad. 440 73,3
3. Jasena amerikanskog 500 sad. 250 . 50,0
4. Crnog bora . . . 900 sad. 170 , 19,0
5 . . . 1.500 sad. 350 23,3
Svega . . . 6.400 sad. 2.210 sadnica 34,5


Đevđelijski Rid.


Tlo duboko, peskovita ilovača, položaj ravan.


Obrada zemljišta izvršena je oranjem, ali radi slabe tegleće stoke
oranje je izvršeno slabo i plitko, svega na 10—12 cm. Orano je dva puta
i jedan put vlačeno. Veće grudve zemlje razbijane su motikom. Sadnja
je izvršena na isti način i u isto vreme kao i na Mrzenačkom brdu. Uspeh
radnje prikazuje pregled broj 3.


Pregled broj 3.
Pregled zasađenih i uspelih sadnica na pikirištima


Redni Uspelo u proleće


Bilo je zasađeno u januaru 1932 godine u %


broj 1933 g.


1. Bagrema 8.000 sad. 3.820 sadnica 47,7
2. Javora 7.000 sad. 1.020 14,5
3. Jasena 700 sad. 150 „ 21,0
4. Crnog bora 6.000 sad. 220 „ 3,6
5. Alepskog bora 8.000 sad. 2.886 36,0
Svega . . . 29.700 sad. 8.096 sadnica 27,2


226