DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 9     <-- 9 -->        PDF

taj broj t. j. ..4 = 3>192. =36´6 =37 apsolvenata! Mi smo izračunali
pravac konstantnog prosperiteta, uzeli smo istoriju i iz nje smo ustanovili
taj broj, dok je g. ing. Metlaš dobio broj 37 dedukcijom iz potreba
naših šuma! Praktički posvemašnje poklapanje našeg broja sa brojem


g. ing. Metlaša možda je i dosta slučajno, ali vjerojatno je znatno uslovljeno
stvarnošću.
Naš pravac iz slike 1. pokazuje polagan, ali konstantan prosperitet.
Koeficijenat njegovog uspona (a = 0´5219) zaokružit ćemo na 0´50 — .%,
što bi značilo, da se tokom rečenih 70 godina broj naših apsolvenata
šumarstva prema rubrici 11 tabele — prosječn o uzevši — neprestano
povećavao, i to svake dvije godine za jednoga. Ako se taj tempo
povećavanja pridrži i za budućnost, onda bi se svake dvije godine broj
apsolvenata mogao i na dalje povećati za jednoga, jer prosječnom istorijskom
razvoju ne odgovara kruti numerus clausus, već broj´, koji se
polagano povećava.


Kritika izračunatog pravca.


Da li bi se gore izračunati pravac prosječnog istorijskog razvoja
mogao da upotrijebi u praktične svrhe t. j . da li bi odgovaralo, da se
faktično ograniči broj slušača šumarstva na onu mjeru, da produkcija
apsolvenata bude približno jednaka broju izračunatom po pravcu dosadanjeg
prosječnog razvoja? Zapravo naime i pravac prosječnog istorijskog
razvoja, koji sam gore izračunao, ima svojih nedostataka, pa je
potrebno da ga podvrgnemo kritici i korekcijama, ako pomoću njega
želimo da zaključujemo na budućnost. U njemu nisu uzeti u obzir svi oni
brojni stranci, koji su kod nas bili zaposleni kao šumarski stručnjaci,
a svršili su studije u inozemstvu. Uzeti su u račun samo Jugosloveni
prema podacima navedene publikacije g. ing. Borošića.
Kad bi se uzeli u obzir još i stranci, koji su kod nas bili uposleni (na
pr. Madžari kod uprave državnih šuma, Austrijanci u šumama Slovenije
i Bosne), ispale bi početne i srednje ordinate našeg pravca iz si. 1. nešto
višima, a koeficijenat a njegovog uspona nešto manjim.


Osim toga mi nažalost nisu poznati oni naši apsolventi, koji su


prije prenosa
šumarske visoke škole iz Mariabrunna na »Bodenkulturu«
u Beč svršili šumarstvo u Mariabrunnu i Šćavnici. Kad bismo i te apsolvente
uzeli u račun, povećale bi se nešto početne ordinate našeg pravca,
a koeficijenat a bi se smanjio. Ako se podaci rubrike U od 1863. do
1882., dakle kroz prvih 20 godina, povećaju za 100%, pa se sa tim podacima
i nastavno dalje od 1883. do 1932. sa nepovećanim podacima
rubrike U izračuna pravac prosječnog razvoja, dobiva se za ordinatu
tog pravca u 1932. g. iznos 37´67 == 38, a za koeficijenat a njegovog
uspona iznos 0´39. Ako pak na temelju rubrike 11 izračunamo pravac
prosječnog razvoja, ali samo od 1883. do 1932., dobivamo za ordinatu
u g. 1932. iznos 38´97=39, a za koeficijenat uspona iznos a = 0´48.
Vidimo da se ordinata u 1932 g. bitno ne mijenja spram ordinate, koju
smo izračunali iz primarnih (ukupnih) podataka rubrike 11, samo se
koeficijenat uspona prilično smanjuje t. j . od 0*52 na 0´39 odnosno na 0´48.
Moram i to da napomenem, da su medu apsolvente Jugoslovene
ubrojeni i Bugari, koji su apsolvirali šumarstvo na križevačkom učilištu
odnosno na šumarskoj akademiji u Zagrebu, njih svega 24. Ako ih odbi


ci