DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Pojedine godine iz tabele I., počevši od 1863. pa na ovamo, označi!
ćemo sa xx = 1, x2 = 2, . . . x70 = 70, t. j . godina 1863. važi kao prva
godina ove 70-godišnje periode, a godina 1932. kao zadnja. Odgovarajući
podaci rubrike 11 nosit će prema istom redu oznake .., y2, ...- Za
konstante (a i b) traženoga pravca važe po teoriji najmanjih kvadrata
izrazi:


_ n [..] — [.] [y] m
.[..~ [.]*


b==[y]^_a,[x] (3)


gdje je n=70, dok uglate zagrade, zajedno sa zagrađenim izrazima, na


značuju izvjesne sume, t. j. :


M=*i + «i+ 4-x70 ;


[.)=., + . + ....
[xy]=Xlyl +*1.+- - + ^70^70;


[*«I = *î + *i + + *?„


Iz podataka rubrike 11 izračunao sam za pojedine od gornjih izraza
ove brojčane iznose:
M = 2485; [y] = 1524; [xy] = 69.016 ; [*] [y] — 3,787. !40; [x2] = 116.795;
M2 = 6,175.225.


Uvrstimo li to u formule 2) i 3), dobivamo:


a = 0.5219 i b = 3.2447.


Dakle jednadžba traženog pravca glasi:


y = 0.5219 X + 3.2447.


Taj pravac ucrtao sam u slici 1. On daje prosječan porast broja
naših apsolvenata šumarstva kroz zadnjih 70 godina i izjednačuje nepravilnosti
u rastenju broja tih apsolvenata. On je kao neki izražaj aritmetičke
sredine sviju onih preraznih motiva, koji su rukovodili 1524 čovjeka,
da se odluče studirati šumarstvo. Mnogi su od tih 1524 danas
mrtvi, mnogi u penziji. Ne možemo da znamo sve one motive, sve one
životne poglede, koji su im dali pobude, da se odluče na studij šumarstva.
Ali pravac u si. 1. daje ipak neku sumarnu direktivu i prosječni istorijski
razvoj sviju tih njihovih misli.


Zbog olakšanja daljnje manipulacije s našim pravcem izračunat
ćemo njegovu ordinatu za godinu 1932. Dobivamo y 70 = . 1932 — 39´78.
Da se je dakle broj jugoslovenskih apsolvenata šumarstva počevši od 1863.
pa do 1932. godine gibao po tome pravcu, koji znači sintezu svih porasta
i padova u broju ovih apsolvenata, onda bi na godinu 1932. otpalo svega
39´78 ili okruglo 40 apsolvenata.


Taj naš ovako iz 70-godišnfeg razvoja, dakle iz istorije, iskalkulisani
broj slaž e se začudno sa brojem, koji je iz potreba naše struke
iskalkulisao g. direktor ing. Jova n Metla š u svome članku: »Naši
šumarski fakulteti« u Šumarskom Listu 1926. str. 83—88. Autor tama
doslovce kaže: »Trebamo prosječno godišnje trideset sedam apsolvenata
šumara«. Formula našeg pravca za 1926. god. daje gotovo upravo


86