DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 7     <-- 7 -->        PDF

bivali namještenja. Hiperprodukcija je već postojala oko 1890. godine.
Bilo je tada apsolvenata, koji su počeli da služe kao besplatni pripravnici,
dapače kao lugari, jer nisu odmah mogli da budu uposleni kao činovnički
pripravnici.


Iza porasta (hausse) dolazi pad (baisse), a iza ovog opet konjunktura.
Gotovo bismo mogli reći, da jači porast već sam u sebi krije začetke
pada i obratno. Ali jasno je, da ovo kretanje gore-dolje povlači za
sobom gubitke kako za pojedinca tako (pa i još više) za čitavu privredu.
Najbolje to vidimo u današnjoj depresiji.


Zar se ne bi iz dosadanjeg razvoja privrede odnosno života mogao
da utvrdi onaj prosječan razvoj, uz koji, kad bi se po njemu kretala privreda
odnosno život, ne bi nastajale trzavice, prekomjerni porasti i padovi,
odviše jake konjunkture i bolne depresije? Kad bi se grafički prikazao
razvoj produkcije, na pr. čelika ili žita ili kojeg drugog proizvoda,
opet bi se dobile nepravilne linije sa brojnim skokovima i prema goré
i prema dolje, ali ipak sa manje više jasnom tendencijom porasta. Jer
čovječanstvo, uzeto u duljem prosjeku, ipak napreduje. Zašto se taj napredak
ne bi udesio tako, da on bude bez perturbacija, bez kriza i žrtava,
koje su s time u vezi? Zašto ne bi čovječanstvo napredovalo pravilnijim
tokom?2 Zašto ne bi, mjesto za tri stepenice prema gore i dvije prema
dolje, išlo makar samo za jednu prema gore i pri tome si uštedilo trud
silaženja i ponovnog uspona? Drugim riječima, zašto da se čovječanstvo
i njegova privreda kreću po jako nepravilnoj liniji, dok bi mogli da se
giblju (barem približno) po pravilnoj liniji konstantnog uspona?


Izračunajmo iz nepravilnih podataka rubrike 11 (tabela 1.) pro sječn
o povećavanje broja naših apsolvenata šumarstva, t. j . fiksirajmo
uz pomoć teorije najmanjih kvadrata prava c (pravu liniju), koji
se podacima rubrike 11 najbolje prilagođuje. Jednadžba pravca općenito
glasi :


y = ax-^-b (1)


- Vidi navedenu publikaciju Dr. Podbrežnika.
85